Pismo Święte, Zbawienie przez Jezusa Chrystusa, Pierwszy list św. Pawła do Tesaloniczan

Zbawienie przez Jezusa Chrystusa

My natomiast, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi. Załóżmy pancerz – wiarę i miłość oraz hełm – nadzieję zbawienia. Bóg przecież nie wydał nas na gniew, lecz zechciał, abyśmy osiągnęli zbawienie, przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On umarł za nas, abyśmy – czy czuwamy, czy śpimy – razem z Nim żyli. Dlatego pokrzepiajcie się wzajemnie i umacniajcie jeden drugiego, jak to zresztą czynicie.

Pierwszy list św. Pawła do Tesaloniczan 5,8-11 (Zbawienie przez Jezusa Chrystusa)

Pismo Święte, Zbawienie przez Jezusa Chrystusa, Pierwszy list św. Pawła do Tesaloniczan

Cytat ten pochodzi z Pisma Świętego w najnowszym przekładzie z języków oryginalnych, opracowanego przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. W mojej ocenie to wspaniałe tłumaczenie, które z czystym sercem mogę każdemu polecić 🙂 Polecam zwłaszcza wydania kieszonkowe, dzięki którym możesz mieć Słowo Boże zawsze przy sobie 🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Piśmie Świętym, z którego pochodzi ten cytat, wejdź tutaj: Pismo Święte.

0 0 vote
Article Rating