Liturgia Słowa z dnia dzisiejszego (czytania na dziś)

Liturgia na dzisiaj

Zapraszam Cię dzisiaj do uczestnictwa we Mszy Świętej. Jeżeli nie masz takiej możliwości, lub na Mszę się wybierasz i chcesz się do niej przygotować, zachęcam do modlitwy Liturgią Słowa przeznaczoną na dzisiejszą Eucharystię. Poniżej znajdziesz czytania z dnia dzisiejszego.

Zatrzymaj się na par chwil, aby usłyszeć co Bóg chce właśnie do Ciebie, tymi słowami, powiedzieć.

Niech te przed chwilą przeczytane słowa rozpalą w tobie pragnienie uczestniczenia w Sakramencie Eucharystii.
Czytania na dziś - Liturgia Słowa z dnia dzisiejszego

Jezus więc oświadczył: „Uroczyście zapewniam was: Jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne a Ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Bo moje ciało naprawdę jest pokarmem, a moja krew naprawdę jest napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, pozostaje we Mnie, a Ja w nim. Podobnie jak Mnie posłał Ojciec, który żyje, jak Ja żyję dzięki Ojcu, tak również ten, kto Mnie spożywa, będzie żył dzięki Mnie. To jest właśnie chleb, który zstąpił z nieba; inny od tego, jaki jedli przodkowie i pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. O tym mówił Jezus w synagodze, gdy nauczał w

3.7 3 głosy
Article Rating