św. Maksym Kausokalybos  (zm. 1365 lub 1380) – był mnichem hezychastą mieszkającym na górze Athos w Grecji. Cieszył się wielką sławą. Był powszechnie ceniony jako wzór cnót oraz przewodnik duchowy, podziwiany za surowe życie które prowadził. Uważano że ma dar jasnowidzenia, proroctwa, uzdrawiania i egzorcyzmowania demonów. O porady i modlitwę prosili go cesarze i duchowni. Tak bardzo jednak umiłował życie w samotności i kontemplacji, że wielokrotnie, gdy nachodzili go poszukujący jego rady uczniowie, palił swą samotnie i przenosił się w nowe miejsce (kausoo – gr. palić, kalybe – gr. domek, stąd zyskał przydomek ‚Kausokalybos’ – Ten, który pali chaty)
Jako dziecko został powierzony opiece Maryi Pannie. Od dzieciństwa wspierał ubogich rozdając im żywność i odzież. Kiedy rodzice zaaranżowali jego małżeństwo w wieku 17 lat, zamiast tego udał się do klasztoru na górze Ganos, gdzie został uczniem starszego mnicha. Po śmierci swego przewodnika duchowego udał się do Konstantynopola a stamtąd na górę Athos.
Na górze Athos był bl