Pismo Święte, Trzecia zapowiedź męki i Zmartwychwstania Jezusa, Ewangelia wg św. Łukasza

Trzecia zapowiedź męki i Zmartwychwstania Jezusa

Następnie zgromadził przy sobie Dwunastu i powiedział do nich: „Oto idziemy do Jeruzalem. Tam wypełni się wszystko, co prorocy napisali o Synu Człowieczym. Wydadzą Go bowiem poganom, wyszydzą, znieważą i oplują. Po wychłostaniu zabiją Go, lecz trzeciego dnia powstanie z martwych”. Oni jednak nic z tego nie rozumieli. Słowa te były przed nimi zakryte i nie pojmowali tego, co mówił.

Ewangelia wg św. Łukasz 18 31-34 (Trzecia zapowiedź męki i Zmartwychwstania Jezusa)

Wpis w wersji „obrazkowej” (kliknij w obrazek aby go powiększyć) 🙂

Trzecia zapowiedź męki i Zmartwychwstania Jezusa, Ewangelia wg św. Łukasza
Pismo Święte, Trzecia zapowiedź męki i Zmartwychwstania Jezusa, Ewangelia wg św. Łukasza

Cytat ten pochodzi z Pisma Świętego w najnowszym przekładzie z języków oryginalnych, opracowanego przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. W mojej ocenie to wspaniałe tłumaczenie, które z czystym sercem mogę każdemu polecić 🙂 Polecam zwłaszcza wydania kieszonkowe, dzięki którym możesz mieć Słowo Boże zawsze przy sobie 🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Piśmie Świętym, z którego pochodzi ten cytat, wejdź tutaj: Pismo Święte.