Naśladowanie Jezusa, Ewangelia wg św. Łukasza

Naśladowanie Jezusa

Do wszystkich zaś mówił: „Jeżeli ktoś chce iść za Mną, niech się wyprze samego siebie, niech codziennie bierze swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce ocalić swoje życie straci je, a kto straci życie z Mojego powodu, ten je ocali. Jaka jest korzyść dla człowieka, jeśli zdobędzie cały świat, a siebie samego skrzywdzi? Kto bowiem wstydzi się Mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, kiedy przyjdzie w chwale swojej i Ojca i świętych aniołów. Naprawdę mówię wam: Niektórzy z was nie umrą, dopóki nie zobaczą Królestwa Bożego.”

Ewangelia wg św. Łukasza 9,23-27 (Naśladowanie Jezusa)

Pismo Święte, Naśladowanie Jezusa, Ewangelia wg św. Łukasza

Cytat ten pochodzi z Pisma Świętego w najnowszym przekładzie z języków oryginalnych, opracowanego przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. W mojej ocenie to wspaniałe tłumaczenie, które z czystym sercem mogę każdemu polecić 🙂 Polecam zwłaszcza wydania kieszonkowe, dzięki którym możesz mieć Słowo Boże zawsze przy sobie 🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Piśmie Świętym, z którego pochodzi ten cytat, wejdź tutaj: Pismo Święte.