Pismo Święte, Wszyscy osiągniemy jedność wiary i poznanie Syna Bożego, List św. Pawła do Efezjan

Wszyscy osiągniemy jedność wiary i poznanie Syna Bożego, List św. Pawła do Efezjan

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. Dlatego powiedziano: ‚Gdy wstąpił na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary’. Czy jednak wstąpił nie oznacza również, że zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest Tym samym, który wstąpił ponad wszystkie nieba, aby wszystko napełnić. On także ustanowił apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, aby przygotowali świętych do pełnienie posługi budowania Ciała Chrystusa, aż wszyscy osiągniemy jedność wiary i poznanie Syna Bożego, doskonałe człowieczeństwo, miarę wielkości według pełni Chrystusa. Obyśmy nie byli już dziećmi niesionymi przez fale i poddani prądom błędnej nauki głoszonej przez ludzi przewrotnych i przebiegłych, którzy łudzą fałszem. Bądźmy natomiast szczerzy w miłości i wzrastajmy pod każdym względem ku Temu, który jest Głową – ku Chrystusowi. Z Niego całe Ciało – złączone i powiązane dzięki mocy właściwej każdej części – wzrasta, budując siebie w miłości.

List św. Pawła do Efezjan 4,7-16 (Wszyscy osiągniemy jedność wiary i poznanie Syna Bożego)

Pismo Święte, Wszyscy osiągniemy jedność wiary i poznanie Syna Bożego, List św. Pawła do Efezjan

Cytat ten pochodzi z Pisma Świętego w najnowszym przekładzie z języków oryginalnych, opracowanego przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. W mojej ocenie to wspaniałe tłumaczenie, które z czystym sercem mogę każdemu polecić 🙂 Polecam zwłaszcza wydania kieszonkowe, dzięki którym możesz mieć Słowo Boże zawsze przy sobie 🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Piśmie Świętym, z którego pochodzi ten cytat, wejdź tutaj: Pismo Święte.