Zjednoczenie z Bogiem, Modlić się w sercu w sposób czysty i skupiony, Kalikst i Ignacy Ksantopuloi

Zjednoczenie z Bogiem, Modlić się w sercu w sposób czysty i skupiony

Wiedz też, bracie, że każda „metoda” (czy „reguła” jeśli chcesz) i wszelkie inne działanie dlatego zostały ustalone i określone, ponieważ sami nie jesteśmy zdolni modlić się w naszym sercu w sposób czysty i skupiony. Gdy dzięki dobroci i łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa do tego stanu dojdziemy, porzucimy wielość rzeczy z ich różnorodnością i podziałami i złączymy się bezpośrednio ponad rozumem, z Tym, który jest jeden i jednoczący, jak głosi sławny Teolog: „Bóg z Bogiem zostaje zjednoczony i przez nich poznawany” (1). Pojawia się osobowe oświecenie Ducha Świętego w sercu, które się rodzi, jak powiedziano, z czystej i niezmąconej modlitwy serca. Występuje to jednak rzadko: zaledwie jeden na tysiąc stał się godny, by, za łaską Chrystusa, dojść do takiego stanu.


(1) Św. Grzegorz z Nazjanzu, Mowa 38,7 (Mowy wybrane, Warszawa, 1967, s. 418), „Bogami” nazywa Grzegorz ludzi ze względu na ich upodobnienie do Boga. Por. kontekst wypowiedzi: „Gdy zaś staniemy się [podobnymi do Boga], aby już z jako bliskimi obcował – tu mowa moja porywa się na coś zuchwałego – Bóg z Bogami zostaje zjednoczony i przez nich zostaje poznawany o tyle, o ile już zna poznawanych” (J 10,14)

Kalikst i Ignacy Ksantopuloi, Centurie – Sto rozdziałów, p. 38, (Zjednoczenie z Bogiem, Modlić się w sercu w sposób czysty i skupiony), z: Filokalia, teksty o modlitwie serca

Filokalia teksty o modlitwie serca, Zjednoczenie z Bogiem, Modlić się w sercu w sposób czysty i skupiony, Kalikst i Ignacy Ksantopuloi

Powyższy cytat pochodzi z książki Filokalia, teksty o modlitwie serca. Filokalia to największa i najbardziej znana w duchowości wschodniej antologia pism ascetycznych. Znajdziesz tam więcej wspaniałych treści dotyczących religijności Ojców Pustyni, mistyki, bezpośredniego doświadczania Bożej Obecności. Serdecznie polecam 🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej wspaniałej książce, wejdź tutaj: Filokalia, teksty o modlitwie serca. 

0 0 Głosuj
Article Rating