Zawsze wybieraj Boga, Chmura niewiedzy (Autor nieznany)

Zawsze wybieraj Boga

Ilekroć więc znajdziesz się wobec tego rodzaju praktyk, których spełnianie może być dobre albo złe i wahasz się, która z dwóch postaw wybrać, zostaw obydwie – proszę cię – to będzie najłatwiejsze dla ciebie, jeżeli chcesz być pokornym i nie chcesz pozwolić swoim władzom na niespokojne zastanawianie się nad tym, co jest lepsze. Zamiast tego, oto jak będziesz postępował: wśród tych dwóch przeciwnych sobie sposobów postępowania weź jeden w jedną rękę, a drugi w drugą – i wybierz dla siebie to, co jest ukryte w środku, między nimi: to ci pozwoli, gdy to osiągniesz, używać lub nie używać każdego z nich według twego upodobania, z pełną wolnością wewnętrzną i nie zasługując w tym na żadną naganę.

Zapytasz mnie: czymże jest owa rzecz ukryta między nimi? A ja ci odpowiem: to jest Bóg, Bóg dla którego masz milczeć, jeżeli powinieneś pozostać w milczeniu i dla którego masz mówić, jeżeli ci mówić wypada.To jest Bóg, dla którego masz pościć lub nie pościć, dla którego masz żyć w społeczności lub w samotności itd … zależnie od okoliczności. Bo milczenie nie jest Bogiem, ani mówienie nie jest Bogiem – i to samo trzeba powiedzieć o tych wszystkich praktykach w których jedna wyklucza drugą. Bóg jest ukryty między nimi i nie można Go znaleźć żadnym sposobem działania duszy, a jedynie miłością twego serca. Intelekt nie może Go poznać ani myśl Go znaleźć. Nie może Go uchwycić rozumowanie, ale może być miłowany i wybrany przez szczerze miłującą wolę twojego serca.

Wybierz Go więc, a będziesz milczący nawet gdy będziesz mówił, a wymowny nawet wtedy, gdy będziesz zachowywał milczenie, i tak będzie we wszystkim. Ten wybór Boga przez miłość, dokonujący się gdy odsuwamy wszystko inne, to szukanie Go przez szczerą wolę serca czystego, przechodząc jakby pośrodku pomiędzy tymi ćwiczeniami, które zdają się być celem naszego duchowego dążenia, oto niewątpliwie najszlachetniejszy sposób dążenia  do Boga i szukania Go, jakiego się można nauczyć w tym życiu; mam na myśli duszę kontemplatywną. Jest mało ważne, jeżeli w tym szukaniu nie widzi ona nic takiego , na czym mogło by się oprzeć oko rozumu; bo wystarczy ci na tej ziemi, aby Bóg był twoją jedyną miłością i jedyną troską, jedynym wyborem i celem twojego serca, nawet jeżeli przez całe życie nie miałbyś niczego dostrzec oczami twego umysłu.

Chmura niewiedzy (nieznany Autor), List o rozeznaniu, p. 7 (Zawsze wybieraj Boga)

Wpis w wersji „obrazkowej” (kliknij w obrazek aby go powiększyć) 🙂

Zawsze wybieraj Boga, Chmura niewiedzy (Autor nieznany)
Zawsze wybieraj Boga, Chmura niewiedzy (Autor nieznany)
Zawsze wybieraj Boga, Chmura niewiedzy (Autor nieznany)

Powyższy cytat pochodzi z książki „Chmura niewiedzy” napisanego przez nieznanego Autora. Jeżeli twoje serce poruszyły słowa które przed chwilą przeczytałaś/eś, to wierzę mocno, że w „Chmurze niewiedzy” znajdziesz dużo więcej takich pięknych fragmentów. Mimo, że może nie jest to łatwa pozycja i nie dla wszystkich jest przeznaczona, to w piękny a zarazem precyzyjny sposób kieruje tych, którzy są na to gotowi, do całkowitego powierzenia swojego życia Bogu. I poznania prawdy, która uczyni ich wolnymi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej książce wejdź tutaj: Chmura niewiedzy