Chmura niewiedzy (Autor nieznany)

//Pozwól Bogu zawładnąć tobą, Chmura niewiedzy (Autor nieznany)

Pozwól Bogu zawładnąć tobą, Chmura niewiedzy (Autor nieznany)

Pozwól Bogu zawładnąć tobą, Chmura niewiedzy (Autor nieznany)

Pozwól Bogu zawładnąć tobą

Jednym słowem: pozwól temu, czego nie pojmujesz zawładnąć tobą i prowadzić cię dokąd będzie chciało. Niech On działa, a ty pozostań bierny. Niech ci wystarczy patrzeć na Niego, i Jemu pozostaw działanie. Nie mieszaj się do tego tak jakbyś chciał Mu pomóc, abyś wszystkiego nie popsuł. Ty bądź tylko drzewem, a On niech będzie cieślą; ty bądź domem, a On gospodarzem, który w nim mieszka. Bądź ślepy w owej chwili i odsuń wszelkie pragnienie zrozumienia, bo ono cię raczej opóźni niż pomoże. Niech ci wystarczy, że będziesz pobudzony wśród wielkiej radości wewnętrznej przez coś, o czym nie wiesz nic, poza tym, że w tym momencie nie masz żadnej wyraźnej myśli o jakiejkolwiek rzeczy poniżej Boga i że twoja dusza wyrywa się ku Bogu w doskonałym ogołoceniu.

Jeżeli tak jest, bądź przekonany, że tylko Bóg może „poruszyć” bezpośrednio twoją wolę i twoje pragnienie, bez żadnego pośrednika i bez żadnej inicjatywy z twojej strony. Niczego się nie obawiaj, bo szatan nie może podejść aż tak blisko. Choćby to był najsubtelniejszy ze wszystkich diabłów, nigdy nie zdoła kierować wolą człowieka inaczej jak pośrednio, i posługuje się środkami zewnętrznymi. Nawet dobry anioł nie mógłby jej skutecznie poruszyć bezpośrednio, ale tylko przez środki zewnętrzne, bo nikt nie ma tej mocy, (jedynie) Bóg sam.

Chmura niewiedzy (nieznany Autor), Rozdział 34 – Bóg daje ci łaskę z czystej hojności i żaden inny środek ani metoda nie mogą do niej doprowadzić (Pozwól Bogu zawładnąć tobą)

Pozwól Bogu zawładnąć tobą, Chmura niewiedzy (Autor nieznany)

Powyższy cytat pochodzi z książki „Chmura niewiedzy” napisanego przez nieznanego Autora. Jeżeli twoje serce poruszyły słowa które przed chwilą przeczytałaś/eś, to wierzę mocno, że w „Chmurze niewiedzy” znajdziesz dużo więcej takich pięknych fragmentów. Mimo, że może nie jest to łatwa pozycja i nie dla wszystkich jest przeznaczona, to w piękny a zarazem precyzyjny sposób kieruje tych, którzy są na to gotowi, do całkowitego powierzenia swojego życia Bogu. I poznania prawdy, która uczyni ich wolnymi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej książce wejdź tutaj: Chmura niewiedzy