Chmura niewiedzy

//Nikt tu na ziemi nie powinien sądzić drugiego człowieka, Chmura niewiedzy

Nikt tu na ziemi nie powinien sądzić drugiego człowieka, Chmura niewiedzy

Nikt tu na ziemi nie powinien sądzić drugiego człowieka, Chmura niewiedzy

Nikt tu na ziemi nie powinien sądzić drugiego człowieka

Dzieło to nie dokonuje się u nikogo bez trudu. Nie jest ono łatwe ani dla grzeszników ani dla tych, którzy są wolni od ciężkiego grzechu. Ale wymaga ono znacznie większego utrudzenia od tych, którzy zgrzeszyli, i to jest całkowicie słuszne.

Zdarza się jednak i to nawet często, że ci, którzy popadli w ciężkie i wielokrotne winy, dochodzą szybciej od innych do doskonałości tego dzieła. Jest to cud miłosierdzia Pana naszego. Sposób, w jaki On przekazuje specjalne łaski, wywołuje w świecie zdumienie wszystkich. Ale jestem pewien, że w dniu sądu, gdy ujrzymy jasno Boga i Jego dzieła, uznamy Jego sprawiedliwość. Niejeden wówczas, dziś uważany za człowieka bez wartości i pogardzany jako grzesznik, a może nawet jako wielki zbrodniarz, znajdzie łaskę przed Bogiem i zasiądzie wespół ze świętymi. Inni zaś, którzy dziś zdają się być bardzo święci i czczeni są przez ludzi jakby byli aniołami, którzy może nigdy dotąd nie popełnili śmiertelnego grzechu, znajdą się wśród potworów piekielnych (ponieważ pycha i zadowolenie z siebie łatwo mogą ich doprowadzić do grzechu śmiertelnego (przyp.))

Stąd jasno wynika, że nikt tu na ziemi nie powinien sądzić drugiego z powodu dobra albo zła, które widzi, że tamten czyni. Wolno nam sądzić czyny i kwalifikować je jako dobre lub złe, ale nie powinniśmy sądzić ludzi.

Chmura niewiedzy (nieznany Autor), Rozdział 29 – Należy pilnie ćwiczyć się w tym dziele, wytrzymywać cierpienie, które się w czasie jego wypełniania spotyka i nikogo nie sądzić (Nikt tu na ziemi nie powinien sądzić drugiego człowieka)

Nikt tu na ziemi nie powinien sądzić drugiego człowieka, Chmura niewiedzy

Powyższy cytat pochodzi z książki „Chmura niewiedzy” napisanego przez nieznanego Autora. Jeżeli twoje serce poruszyły słowa które przed chwilą przeczytałaś/eś, to wierzę mocno, że w „Chmurze niewiedzy” znajdziesz dużo więcej takich pięknych fragmentów. Mimo, że może nie jest to łatwa pozycja i nie dla wszystkich jest przeznaczona, to w piękny a zarazem precyzyjny sposób kieruje tych, którzy są na to gotowi, do całkowitego powierzenia swojego życia Bogu. I poznania prawdy, która uczyni ich wolnymi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej książce wejdź tutaj: Chmura niewiedzy