Niech najwięksi grzesznicy pokładają nadzieję w miłosierdziu Moim, św. Faustyna Kowalska

Niech najwięksi grzesznicy pokładają nadzieję w miłosierdziu Moim.

[Niech pokładają] nadzieję w miłosierdziu Moim najwięksi grzesznicy. Oni mają prawo przed innymi do ufności w przepaść miłosierdzia Mojego. Córko Moja, pisz o Moim miłosierdziu dla dusz znękanych. Rozkosz Mi sprawiają dusze, które się odwołują do Mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia. Nie mogę karać, choćby ktoś był największym grzesznikiem, jeżeli on się odwołuje do Mej litości, ale usprawiedliwiam go w niezgłębionym i niezbadanym miłosierdziu swoim. Napisz: Nim przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia Mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości Mojej…

Św. Siostra Faustyna Kowalska ZMBM, „Dzienniczek”, p. 1146 (Niech najwięksi grzesznicy pokładają nadzieję w miłosierdziu Moim)

Wersja „obrazkowa” tego wpisu (Kliknij w obrazek, aby powiększyć):-)

Niech najwięksi grzesznicy pokładają nadzieję w miłosierdziu Moim, św. Faustyna Kowalska