Chmura niewiedzy (Autor nieznany)

//Istota wszelkiego życia doskonałego, Chmura niewiedzy (Autor nieznany)

Istota wszelkiego życia doskonałego, Chmura niewiedzy (Autor nieznany)

Istota wszelkiego życia doskonałego, Chmura niewiedzy (Autor nieznany)

Istota wszelkiego życia doskonałego

Zdaj się przeto – proszę – z radosną uległością, na działanie tego pokornego porywu miłości, który wynika z twego serca i idź za nim. On będzie twoim przewodnikiem w życiu doczesnym i doprowadzi cię do szczęścia w przyszłym. W nim znajduje się istota wszelkiego życia doskonałego, bez niego nie można rozpocząć ani dokończyć żadnego dzieła. Na niczym innym on nie polega, tylko na naszej dobrej woli i na zgodności naszej woli z wolą Bożą, jak też na pewnym upodobaniu i radości, którą odczuwa wola w stosunku do wszystkiego, co Bóg czyni.

Takie właśnie usposobienie woli stanowi istotę wszelkiej doskonałości. Cała słodycz radości ciała i ducha, choćby nie wiem jak były święte, w porównaniu z takim usposobieniem woli są tylko przypadłościami i od tej dobrej woli zależą. Nazywam je przypadłościami, bo można je mieć lub nie bez naruszania tej woli. Tak jest przynajmniej w życiu doczesnym, ale nie w szczęśliwości niebieskiej, bo tam będą one nierozerwalnie złączone z tym, co jest istotne, jak ciało, które jest ich podmiotem, złączone będzie z Bogiem. 

Nie wątpię, że dla tego, kto doszedł do doskonałości dobrej woli w stopniu możliwym do osiągnięcia tu na ziemi, nie ma ani słodyczy ani takiej pociechy, której by się z jednakową radością nie wyrzekł jak i jej doświadczał, jeżeli taka byłaby wola Boża.

Chmura niewiedzy (nieznany Autor), Rozdział 49 – Istota doskonałości jest cała w dobrej woli, melodie zaś, pociechy i słodycz, jakich można w tym życiu doświadczyć, są tylko przypadłościami (Istota wszelkiego życia doskonałego)

Istota wszelkiego życia doskonałego, Chmura niewiedzy (Autor nieznany)

Powyższy cytat pochodzi z książki „Chmura niewiedzy” napisanego przez nieznanego Autora. Jeżeli twoje serce poruszyły słowa które przed chwilą przeczytałaś/eś, to wierzę mocno, że w „Chmurze niewiedzy” znajdziesz dużo więcej takich pięknych fragmentów. Mimo, że może nie jest to łatwa pozycja i nie dla wszystkich jest przeznaczona, to w piękny a zarazem precyzyjny sposób kieruje tych, którzy są na to gotowi, do całkowitego powierzenia swojego życia Bogu. I poznania prawdy, która uczyni ich wolnymi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej książce wejdź tutaj: Chmura niewiedzy