Co się dzieje gdy umysł ogarnięty jest mocą Ducha Świętego, Św. Maksym Kausokalybos, Żywot św. Maksyma Kausokalibosa, Filokalia teksty o modlitwie serca

Co się dzieje gdy umysł ogarnięty jest mocą Ducha Świętego, Św. Maksym Kausokalybos

Grzegorz odparł wtedy: „(…) Proszę cię, powiedz mi, co twój umysł widzi swymi duchowymi oczyma w chwili, gdy zachwycony jest w Bogu? I czy może on wówczas wznosić modlitwę wraz z sercem?”

Św. Maksym odpowiedział: „Nie jestem w stanie. Kiedy bowiem przez modlitwę łaska Ducha Świętego zstępuje na człowieka, wtedy modlitwa ustaje. Cały umysł ogarnięty jest łaską Ducha Świętego i nie możemy już działać swoimi mocami. Pozostaje bezczynny. Poddany jedynie Duchowi Świętemu, idzie tam, gdzie On chce: ku niematerialnej przestrzeni Bożego światła albo ku innej niewyrażalnej kontemplacji, albo często także ku rozmowie z Bogiem. Pocieszyciel bowiem, Duch Święty, utwierdza swoje sługi tak, jak sam chce i udziela im stosownej łaski.

Św. Maksym Kausokalybos, Żywot św. Maksyma Kausokalibosa, (Co się dzieje gdy umysł ogarnięty jest mocą Ducha Świętego), z: Filokalia, teksty o modlitwie serca

Filokalia teksty o modlitwie serca, Co się dzieje gdy umysł ogarnięty jest mocą Ducha Świętego, Św. Maksym Kausokalybos

Powyższy cytat pochodzi z książki Filokalia, teksty o modlitwie serca. Filokalia to największa i najbardziej znana w duchowości wschodniej antologia pism ascetycznych. Znajdziesz tam więcej wspaniałych treści dotyczących religijności Ojców Pustyni, mistyki, bezpośredniego doświadczania Bożej Obecności. Serdecznie polecam 🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej wspaniałej książce, wejdź tutaj: Filokalia, teksty o modlitwie serca.