Być obrazem Jezusa ukrzyżowanego, św. Elżbieta od Trójcy Świętej

Być obrazem Jezusa ukrzyżowanego

Kochana mamusiu, ciesz się na myśl, że od wieczności zostaliśmy poznani przez Ojca – jak mówi święty Paweł – oraz, że On chce odnaleźć w nas obraz swego Syna ukrzyżowanego (por. Rz 8,29). Och, gdybyś wiedziała, jak bardzo jest potrzebne cierpienie, aby dokonało się dzieło Boże w duszy … . Pan Bóg niezmiernie pragnie nas ubogacić swoimi łaskami, ale to my właśnie stawiamy Mu miarę w zależności od tego, jak pozwalamy Mu się spalać, spalać w radości, w dziękczynieniu, jak Mistrz, mówiąc z Nim: „Czyż nie mam pić kielicha, który Mi przygotował Ojciec?” (J 18,11). Mistrz nazywał godzinę męki „swoją godziną” (J 12,27), dla której przyszedł, tej, którą przyzywał wszystkimi swymi pragnieniami! 

Kiedy staje przed nami jakieś duże cierpienie lub mała ofiara, och, myślmy wtedy jak najszybciej, że „to nasza godzina”, godzina, w której my mamy udowodnić naszą miłość Temu, który nas „zbytnio umiłował” (por Ef 2,4), jak mówi św. Paweł. Zbierz więc wszystko, moja mamusiu, ofiaruj piękną wiązankę, nie tracąc nawet najmniejszej ofiarki. W niebie będą one tyloma pięknymi rubinami, którą ubogacą koronę, jaką Bóg ci przygotuje taką piękną. Ja pójdę, by pomóc Mu wykonać ten diadem i przyjdę z Nim w dniu wielkiego spotkania, aby go założyć na głowie mojej kochanej mamusi.

Św. Elżbieta od Trójcy Świętej, Pisma wszystkie – Listy z Karmelu (t.2), l. 310 (Być obrazem Jezusa ukrzyżowanego)

Listy z Karmelu, Być obrazem Jezusa ukrzyżowanego, św. Elżbieta od Trójcy Świętej

Powyższy cytat pochodzi z pięknych listów napisanych przez św. Elżbietę od Trójcy Świętej. Listy te powstały podczas ostatnich lat życia, które św. Elżbieta spędziła w zakonie Karmelitanek Bosych. Znaleźć je możesz w drugim tomie dzieł zebranych tej świętej, która nosi nazwę „Listy z Karmelu”. Nie ukrywam, że jestem zauroczony wspaniałym świadectwem wiary i miłości, które odnajduje w listach św. Elżbiety. Więc jeżeli powyższy cytat poruszył twoje serce, po więcej zapraszam do „Listów z Karmelu”🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o książce, wejdź tutaj: Listy z Karmelu