Wybrane fragmenty Pierwszego listu św. Pawła do Tesaloniczan.