List św. Pawła do Hebrajczyków

/Tag: List św. Pawła do Hebrajczyków

Wybrane fragmenty Listu św. Pawła do Hebrajczyków.

Zawsze trwać w zjednoczeniu z Bogiem, św. Elżbieta od Trójcy Świętej

Zawsze trwać w zjednoczeniu z Bogiem Siostrzyczko, święty Paweł mówi, że "Bóg nasz jest Ogniem pochłaniającym" (Hbr 12,29). Jeżeli będziemy zawsze trwać z Nim zjednoczone za pośrednictwem prostego i pełnego miłości wejrzenia wiary, jeżeli, tak jak nasz godny uwielbienia Mistrz, pod wieczór każdego dnia będziemy mogły mówić: "Ponieważ miłuje mego Ojca, Ja zawsze [...]

Czym jest modlitwa, św. Grzegorz z Synaju

Czym jest modlitwa U początkujących modlitwa jest niczym ogień radości, pochodzący z serca, u doskonałych zaś jakby udzielające się światło, które wydaje miłą woń. Nadto modlitwa to apostolskie nauczanie, działanie wiary, albo raczej sama wiara. To poręka dóbr, których się spodziewamy (por. Hbr 11,1), czynna miłość, anielskie poruszenie, moc istot bezcielesnych, ich dzieło [...]

Prawdziwa ziemia obiecana, Pseudo-Makary Egipski

Prawdziwa ziemia obiecana Są tacy, którzy za niemożliwe uważają odzyskanie czystego serca (por. Ps 51,12) jakie dokonuje się przez Ducha na znak nowego stworzenia (por. 2 Kor 5,17). Apostoł określa ich otwarcie jako podobnych do ludzi, których nie uznano za godnych wejścia do ziemi obiecanej z racji niedowiarstwa, a ich ciała zostały rozrzucone [...]

Chcę wypełniać Twoją wolę Boże, List św. Pawła do Hebrajczyków

Chcę wypełniać Twoją wolę Boże Toteż przychodząc na świat, Chrystus mówi: 'Ofiary i daru nie chciałeś, ale przygotowałeś Mi ciało. Nie podobały się Tobie całopalenia ani ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę! W zwoju księgi napisano o Mnie: Chcę wypełniać Twoją wolę, Boże.' List św. Pawła do Hebrajczyków 10,5-7 (Chcę wypełniać Twoją [...]

Nowe Przymierze, List św. Pawła do Hebrajczyków

Nowe Przymierze Oto nadchodzą dni - mówi Pan - gdy dopełnię z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Będzie się ono różnić od przymierza, które zawarłem z ich przodkami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w przymierzu ze Mną, Ja [...]

Gorliwość aż do całkowitego spełnienia się nadziei, List św. Pawła do Hebrajczyków

Gorliwość aż do całkowitego spełnienia się nadziei Jednak co do was, umiłowani, choć tak mówimy, jesteśmy przekonani, że czeka was lepszy los - zbawienie. Bóg przecież nie może być niesprawiedliwy, by miał zapomnieć o waszym trudzie i miłości, jaka okazaliście Jego imieniu, gdy usługiwaliście świętym i nadal służycie. Pragniemy jednak, aby każdy z [...]