Drugi list św. Pawła do Koryntian

/Tag: Drugi list św. Pawła do Koryntian

Wybrane fragmenty drugiego listu św. Pawła do Koryntian.

Patrz na Mistrza, patrz tylko na Niego (Testament duchowy), św. Elżbieta od Trójcy Świętej

Patrz na Mistrza, patrz tylko na Niego (Testament duchowy) Nadchodzi godzina, w której mam przejść z tego świata do Ojca, a przed odejściem chcę ci przesłać słówko z mego serca, testament mojej duszy. Nigdy Serce Mistrza nie było tak przepełnione miłością, jak w ostatniej chwili, gdy miał zostawić swoich! Zdaje mi się, że [...]

Jak modlić się nieustannie, Dialog o życiu wewnętrznym, Św Maksym Wyznawca

Jak modlić się nieustannie, Dialog o życiu wewnętrznym, Św Maksym Wyznawca Brat: W jaki sposób umysł może modlić się nieustannie? W czasie śpiewu psalmów, lektury, podczas rozmowy i posługiwania, jest on przecież pochłonięty wieloma sprawami i myślami. Starzec: Pismo Święte nie nakazuje niczego niemożliwego. Apostoł śpiewał psalmy, czytał i usługiwał, a jednak modlił [...]

Prawdziwa ziemia obiecana, Pseudo-Makary Egipski

Prawdziwa ziemia obiecana Są tacy, którzy za niemożliwe uważają odzyskanie czystego serca (por. Ps 51,12) jakie dokonuje się przez Ducha na znak nowego stworzenia (por. 2 Kor 5,17). Apostoł określa ich otwarcie jako podobnych do ludzi, których nie uznano za godnych wejścia do ziemi obiecanej z racji niedowiarstwa, a ich ciała zostały rozrzucone [...]

Moc bowiem doskonali się w słabości, Drugi list św. Pawła do Koryntian

Moc bowiem doskonali się w słabości Dlatego, abym nie unosił się pychą, w moim ciele doświadczam słabości. Została mi ona dana jako wysłannik szatana, który mnie policzkuje, abym nie unosił się pychą. Dlatego trzykrotnie zwróciłem się do Pana z prośbą, aby oddalił ją ode mnie. Pan jednak mi odpowiedział: "Wystarczy ci mojej łaski. [...]

Kto chce się chlubić niech się chlubi Panem, Drugi list św. Pawła do Koryntian

Kto chce się chlubić niech się chlubi Panem 'Kto bowiem chce się chlubić, niech się chlubi Panem', gdyż nie ten, kto poleca samego siebie, jest wiarygodny, ale ten, kogo poleca Pan. Drugi list św. Pawła do Koryntian 10,17-18 (Kto chce się chlubić niech się chlubi Panem) Cytat [...]

Nie toczymy walki po ludzku, Drugi list św Pawła do Koryntian

Nie toczymy walki po ludzku Choć bowiem jesteśmy słabymi ludźmi, to jednak nie toczymy walki po ludzku. Broń, którą posługujemy się w naszej walce, nie jest bowiem ludzka, ale od Boga czerpie moc zdolną zniszczyć twierdze. Burzymy rozumowania i wszelkie przeszkody wznoszone przeciwko poznaniu Boga, a wszelką myśl bierzemy do niewoli, aby doprowadzić [...]

Pojednanie ludzi z Bogiem, Drugi list św. Pawła do Koryntian

Pojednanie ludzi z Bogiem Świadomi, czym jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi. Przed Bogiem zaś wszystko w nas jest jawne. Mam nadzieje, że również w ocenie waszego sumienia wszystko w nas jest jawne. Nie staramy się znowu o wasze względy, lecz chcemy być dla was powodem do chluby, abyście wskazując na nas, [...]

Wiara w życie wieczne, Drugi list św. Pawła do Koryntian

Wiara w życie wieczne Dlatego nie zniechęcajmy się i chociaż nasz człowiek zewnętrzny niszczeje, to nasz człowiek wewnętrzny odnawia się każdego dnia. Nasze obecne niewielkie i przemijające utrapienie prowadzi nas do niewysłowionej chwały wiecznej. Nie wpatrujmy się więc w to, co widzialne, ale w to co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to [...]

Godność sług Nowego Przymierza, Drugi list św. Pawła do Koryntian

Godność sług Nowego Przymierza Niech będą dzięki Bogu, który pozwala nam zawsze uczestniczyć w tryumfie Chrystusa i wszędzie roztacza przez nas woń Jego poznania. Dla Boga jesteśmy bowiem miłą wonią Chrystusa, zarówno wśród tych, którzy są na drodze do zbawienia, jak też wśród tych, którzy są na drodze do zagłady. Dla jednych jesteśmy [...]