Spotkanie szóste – O praktykowaniu Bożej obecności (O uwielbieniu i tym że z Bogiem zawsze może być „więcej”)

Szóste spotkanie upłynęło pod znakiem uwielbienia, i tego że przypomina nam ono, że z Bogiem zawsze może być „więcej” (zaufania, spokoju, miłości, wiary, … ). I w piękny sposób uzdalnia nas do tego, aby o to „więcej” Boga prosić 🙂

A tak nasze spotkanie wyglądało w szczegółach (Znaczniki czasu):

 • Wstęp – 0:57  (kliknij w oznaczenie czasu, jeżeli chcesz oglądać film od tego momentu – otwiera się nowa strona w Youtube)
 • Parę słów o projekcie „Cała Polska wielbi Pana” (http://www.calapolskawielbipana.pl) – 2:49
 • Modlitwa na początek spotkania – 10:22
 • Uwielbienie w Eucharystii – 19:06
 • Wiele form uwielbienia – 23:39
 • Wielka moc uwielbienia – 24:38
 • Jak Bóg uzdalnia nas do modlitwy uwielbienia (parę słów o uzdrowieniach) – 27:50
 • O tym, że z Bogiem zawsze może być „więcej” (zaufania, spokoju, miłości) – 35:18
 • Moc uwielbienia w praktyce – 38:05
 • Zachęta, by prosić Boga o więcej – 44:10 
 • Modlitwa o to, abyśmy otworzyli się na „więcej”, które Bóg chce nam dać – 52:45

Spotkanie szóste (O praktykowaniu Bożej obecności, O uwielbieniu i tym że z Bogiem zawsze może być „więcej”) miało miejsce 10 marca 2018r.