Zawierzenie życia Bogu – Niech Twoja wola się dzieje, Ojcze, nie moja! 

Miłosierny Ojcze, uwielbiam Twoje święte Imię! Wychwalam Twoją niezmierzoną dobroć! Dzięki Ci składam za Twe miłosierdzie, w którym dla każdego z nas chcesz zbawienia. Chcesz, byśmy, wraz z Tobą, cieszyli się z darów, które dla nas przygotowałeś. Byśmy patrzyli na świat tak, jak Ty go widzisz. Byśmy w każdym naszym bliźnim widzieli Twój obraz i podobieństwo. Byśmy miłowali się wzajemnie tak, jak umiłował nas Twój Syn, Jezus Chrystus.

Przenajświętszy Panie, Ty zostawiłeś nam jasne wskazówki jak mamy przyjąć to, co dla nas przygotowałeś: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie, niech weźmie swój krzyż i Mnie naśladuje. Bo kto chce ocalić swoje życie straci je; a kto straci życie z mojego powodu, znajdzie je”. Więc teraz chcę iść za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem. Chcę oddać Tobie to wszystko czym byłem. Wszystkie moje myśli. Całą moją wiedzę. Wszystkie moje osiągnięcia. Wszystkie moje plany i cele. Moje lęki i radości. Całego siebie. Teraz chcę przyjąć krzyż, który dla mnie przygotowałeś. Niech Twoja wola się dzieje, Ojcze, nie moja! A ja wybieram posłuszeństwo, którego nauczył nas Twój umiłowany Syn. Tak, bym we wszystkim co robię, w każdym moim geście, w każdym słowie, w każdym oddechu, był posłuszny Temu, który mnie stworzył. I bym dla Niego stracił życie, by narodzić się ponownie z Ducha. By żyć życiem, które trwa na wieki. Poza czasem. By móc powiedzieć: Nie żyję już ja, lecz żyjesz we mnie Ty. Nie ma już dwóch, lecz na zawsze Jeden. Ten, Który Jest.

Amen.

Zawierzenie życia Bogu (Niech Twoja wola się dzieje, Ojcze, nie moja!) zostało zapisana 13 grudnia 2016r.

PS. Zobacz Warunki pójścia za Jezusem, Ewangelia wg św. Mateusza 🙂

Zawierzenie życia Bogu - Niech Twoja wola się dzieje, Ojcze, nie moja!

Ta modlitwa w wersji „obrazkowej” (kliknij w obrazek, aby go powiększyć) 🙂

Zawierzenie życia Bogu - Niech Twoja wola się dzieje, Ojcze, nie moja!