Pseudo-Makary Egipski

Dojść ku doskonałości, Uwolnić się od namiętności, Osiągnąć pełnię dobrego Ducha

Są tacy, którzy uważają za niemożliwe, by dojść ku doskonałości, uwolnić się raz na zawsze od namiętności lub osiągnąć wspólnotę i pełnie dobrego Ducha. Należy więc im przypomnieć świadectwa Bożych Pism i wykazać, iż mało oni je znają i mówią rzeczy błędne i niebezpieczne. Pan przecież głosi: ‚Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski’ (Mt 5,48) i w słowach tych poleca całkowitą czystość. A nadto: ‚Chcę, aby tam, gdzie Ja jestem, także oni byli ze Mną, aby widzieli chwałę moją’ (J 17,24). To przecież mówi ten, który powiedział: ‚Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą’ (Mt 24,35).

Także Apostoł głosi: ‚Abyśmy każdego człowieka okazali doskonałym w Chrystusie’ (Kol 1,28); a nadto: ‚Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa’ (Ef 4,13).

Dwa najpiękniejsze zadania dane są zatem tym, którzy zmierzają do doskonałości: podjąć wytężoną i nieustanną walkę i prowadzić ją aż do kresu, mając nadzieje wznoszenia się coraz wyżej, oraz: nie zatracić się w pysze, ale zachować pokorę, to jest uznawać się za małych, skoro nie zostało jeszcze osiągnięte to, co jest doskonałe.

Pseudo-Makary Egipski, O doskonałości w Duchu Świętym, p. 29 (Dojść ku doskonałości, Uwolnić się od namiętności, Osiągnąć pełnię dobrego Ducha), z: Filokalia, teksty o modlitwie serca

Wpis w wersji „obrazkowej” (kliknij w obrazek aby go powiększyć) 🙂

Dojść ku doskonałości, Uwolnić się od namiętności, Osiągnąć pełnię dobrego Ducha, Pseudo-Makary Egipski
Filokalia teksty o modlitwie serca, Dojść ku doskonałości, Uwolnić się od namiętności, Osiągnąć pełnię dobrego Ducha, Pseudo-Makary Egipski

Powyższy cytat pochodzi z książki Filokalia, teksty o modlitwie serca. Filokalia to największa i najbardziej znana w duchowości wschodniej antologia pism ascetycznych. Znajdziesz tam więcej wspaniałych treści dotyczących religijności Ojców Pustyni, mistyki, bezpośredniego doświadczania Bożej Obecności. Serdecznie polecam 🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej wspaniałej książce, wejdź tutaj: Filokalia, teksty o modlitwie serca.