Dlaczego mamy się wyzbyć wszystkich namiętnych myśli, Ewagriusz z Pontu

Dlaczego mamy się wyzbyć wszystkich namiętnych myśli

Skoro Mojżesz, kiedy chciał podejść do krzewu gorejącego na ziemi, był powstrzymywany, aż zdjął sandały z nóg (por. Wj 3,2-5), to dlaczego ty, pragnąc ujrzeć Tego, który przewyższa wszelka myśl i wszystkie zmysły, i chcąc stać się Jego rozmówcą, nie miałbyś wyzbyć się wszelkich namiętnych myśli?

Ewagriusz z Pontu, O modlitwie, p. 4 (Dlaczego mamy się wyzbyć wszystkich namiętnych myśli)

O modlitwie, Dlaczego mamy się wyzbyć wszystkich namiętnych myśli, Ewagriusz z Pontu

Powyższy cytat pochodzi z niewielkiej objętościowo książeczki (71 stron) pt. „O modlitwie”. Oprócz tytułowego traktatu zawiera fragmenty kilku innych dzieł Ewagriusza z Pontu. Ewagriusz pozwolił mi w piękny i bezpośredni sposób odkryć w jaki sposób modlili się Ojcowie pustyni – pierwsze pokolenia chrześcijan, żyjące w klasztorach i pustelniach na pustyniach egipskich. Jeżeli któryś z cytatów Ewagriusza poruszy twoje serce i zapragniesz doświadczyć bezpośrednio w sobie tego, o czym pisze, gorąco zachęcam do zakupu tej niewielkiej w formie, ale potężnej w treści książeczki.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o książce (m.in o tym, gdzie możesz ją kupić), wejdź tutaj: O modlitwie.