Ewangelia wg św. Łukasza – najstarsze świadectwo o autorze tej ewangelii przekazał św. Ireneusz (zm. 200) w dziele Adversus Haereses III 1,1 stwierdzając, że „Łukasza, który był towarzyszem Pawła, spisał w księdze głoszoną przez niego Ewangelię. Fragment Kanonu Muratoriego (druga połowa II wieku) zawiera tę samą informację i jest tam dodane, że Łukasz był lekarzem (Kol 4,14). O Łukaszu można też powiedzieć, że był historykiem i teologiem.
Istotnym celem dzieła Łukasza (Ewangelii i Dziejów Apostolskich) było przygotowanie chrześcijan do podjęcia misji ewangelizacyjnej wśród narodów. Stwierdza się wręcz, że Łukasz napisał tzw. Ewangelię ewangelizatora. Kościół przestawał być małą grupą ludzi, którzy wzajemnie się znają, i przeradzał się w społeczność bardzo zróżnicowaną, wymagającą od jej członków uniwersalizmu i wielkiej otwartości na wszystkie ludy.
Ewangelię według św. Łukasza cechuje atmosfera modlitwy, radości, pokoju, chwały Bożej, łagodności i dobroci. Łukasz jest bardziej niż inni ewangeliści, wrażliwy na rolę i misję kobiet. Wskazuje, że kobiety na równi z mężczyznami są zobowiązane do przyjęcia Ewangelii i odpowiedzialne za jej głoszenie.
Szczególną uwagę Łukasz przywiązuje do ukazania roli modlitwy w życiu Jezusa, a także rodzącego się Kościoła. Wszystkie istotne wydarzenia z życia Jezusa poprzedzone są modlitwą. Jezus modląc się, daje ludziom przykład, w jaki sposób mogą trwać w nieustannej łączności z Bogiem Ojcem.
Wybrane fragmenty z dzieła pt. Ewangelia wg św. Łukasza (lub inne wpisy zawierające cytaty z tej Ewangelii) znajdziesz poniżej:
3 06, 2018

Ostatnie spotkanie Jezusa z uczniami. Wniebowstąpienie, Ewangelia wg św. Łukasza

2020-04-21T20:16:22+02:003 czerwca 2018|Kategorie: Fragmenty Pisma Świętego|Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , |0 komentarzy

Ostatnie spotkanie Jezusa z uczniami. Wniebowstąpienie. Gdy o tym rozmawiali, On sam stanął pośród nich i powiedział: "Pokój wam!". Zatrwożeni i przestraszeni sądzili, że widzą ducha. Lecz On im powiedział: "Czemu jesteście zmieszani i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na moje ręce i nogi! To Ja jestem! Dotknijcie Mnie i [...]

2 06, 2018

Jezus objawia się swoim uczniom, Ewangelia wg św. Łukasza

2020-04-21T20:16:24+02:002 czerwca 2018|Kategorie: Fragmenty Pisma Świętego|Tagi: , , , , , , , , , , , , |0 komentarzy

Jezus objawia się swoim uczniom. Tego samego dnia dwóch uczniów szło do wsi zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i zastanawiali się, sam Jezus przybliżył się do nich i szedł z nimi. Lecz ich oczy były jakby przyćmione i nie [...]

31 05, 2018

Zmartwychwstanie Jezusa, Ewangelia wg św. Łukasza

2020-04-21T20:16:27+02:0031 maja 2018|Kategorie: Fragmenty Pisma Świętego|Tagi: , , , , , |0 komentarzy

Zmartwychwstanie Jezusa. W pierwszym dniu tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały. I zastały kamień odsunięty od grobu. Gdy tam weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa i poczuły się bezradne. Wtedy obok nich stanęli dwaj mężczyźni w błyszczących szatach. Ogarnął je strach i schyliły głowy ku ziemi, a oni powiedzieli [...]

30 05, 2018

Pogrzeb Jezusa, Ewangelia wg św. Łukasza

2020-04-21T20:16:31+02:0030 maja 2018|Kategorie: Fragmenty Pisma Świętego|Tagi: , , , , |0 komentarzy

Pogrzeb Jezusa. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. Nie zgadzał się on ani z ich uchwałą, ani z ich postępowaniem. Pochodził z judejskiego miasta Arymatei i oczekiwał królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Gdy je zdjął, owinął je w lniane płótno [...]

28 05, 2018

Śmierć Jezusa, Ewangelia wg św. Łukasza

2020-04-21T20:16:36+02:0028 maja 2018|Kategorie: Fragmenty Pisma Świętego|Tagi: , , , , , , |0 komentarzy

Śmierć Jezusa. Była już prawie godzina szósta, a ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Gdy słońce się zaćmiło, zasłona w świątyni rozdarła się przez środek. A Jezus zawołał donośnym głosem: "Ojcze, w Twoje ręce oddaję mojego ducha". Gdy to powiedział, skonał. Wtedy setnik, widząc, co się stało, chwalił Boga, mówiąc: "Naprawdę [...]

27 05, 2018

Ukrzyżowanie Jezusa, Ewangelia wg św. Łukasza

2020-04-21T20:16:38+02:0027 maja 2018|Kategorie: Fragmenty Pisma Świętego|Tagi: , , , , , , , , |0 komentarzy

Ukrzyżowanie Jezusa. Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona Cyrenejczyka, wracającego z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szedł za Nim wielki tłum, w tym także kobiety, które lamentowały i płakały nad Nim. Jezus zwrócił się do nich i powiedział: "Córki Jeruzalem, nie płaczcie nade Mną! Płaczcie raczej [...]

26 05, 2018

Jezus przed Piłatem i Herodem, Ewangelia wg św. Łukasza

2020-04-21T20:16:41+02:0026 maja 2018|Kategorie: Fragmenty Pisma Świętego|Tagi: , , , , , , |0 komentarzy

Jezus przed Piłatem i Herodem. Następnie wszyscy zgromadzeni wstali i zaprowadzili Go do Piłata. Zaczęli Go oskarżać: "Stwierdziliśmy, że On podburza nasz naród, zakazuje płacić podatki cesarzowi i podaje się za Chrystusa, Króla". Piłat zapytał Go: "Czy ty jesteś królem Żydów?". On odpowiedział: "Ty tak mówisz". Piłat oznajmił wyższym kapłanom i tłumom: "Nie [...]

24 05, 2018

Jezus przed Wysoką Radą, Ewangelia wg św. Łukasza

2020-04-21T20:16:42+02:0024 maja 2018|Kategorie: Fragmenty Pisma Świętego|Tagi: , , , |0 komentarzy

Jezus przed Wysoką Radą. Gdy nastał dzień, zebrała się starszyzna ludu, wyżsi kapłani i nauczyciele Pisma. Zaprowadzili Go przed swoją Wysoką Radę i rzekli: "Czy Ty jesteś Chrystusem? Powiedz nam!". Odparł im: "Jeśli wam powiem, nie uwierzycie, a jeśli zapytam, nie odpowiecie. Lecz odtąd Syn Człowieczy będzie siedział po prawej stronie wszechmogącego Boga". [...]

23 05, 2018

Wyszydzenie Jezusa, Ewangelia wg św. Łukasza

2020-04-21T20:16:44+02:0023 maja 2018|Kategorie: Fragmenty Pisma Świętego|Tagi: , , , |0 komentarzy

Wyszydzenie Jezusa. Mężczyźni, którzy pilnowali Jezusa, szydzili z Niego i bili Go. Zasłaniając Mu twarz, pytali: "Prorokuj, kto Cię uderzył?". I wiele innych bluźnierstw mówili przeciwko Niemu. Ewangelia wg św. Łukasza 22,63-65 (Wyszydzenie Jezusa) Wpis w wersji "obrazkowej" (kliknij w obrazek aby go powiększyć) :-) [...]

21 05, 2018

Zaparcie się Piotra, Ewangelia wg św. Łukasza

2020-04-21T20:16:47+02:0021 maja 2018|Kategorie: Fragmenty Pisma Świętego|Tagi: , , , , , |0 komentarzy

Zaparcie się Piotra. Wtedy pochwycili Go, zabrali i zaprowadzili do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł za Nim z daleka. Kiedy rozpalili ogień na środku dziedzińca i usiedli razem, także Piotr usiadł między nimi. Jakaś służąca zobaczyła go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się i powiedziała: "Ten też był z Nim". On zaś [...]

Notatki i playlista

Twoje notatki (kliknij tutaj) 

Playlista
Jeżeli chcesz, aby poniższa playlista odtwarzała się w tle, gdy przeglądasz wpisy na blogu, uruchom playlistę a potem kliknij w logo YouTube (opcja: Obejrzyj na youtube.com).

Przejdź do góry