Pismo Święte, Błaganie pokutnika, Psalm 51, Księga Psalmów

Błaganie pokutnika, Psalm 51, Księga Psalmów

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości Twojej,
w ogromie Twojego miłosierdzia zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaje bowiem moją nieprawość,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i dopuściłem się tego, co za złe uznajesz,
ale Ty będziesz sprawiedliwy w swym wyroku
i bezstronny w swym sądzeniu.
Bo urodziłem się jako grzesznik
i od poczęcia nieprawość ciąży na mnie.

Oto miłujesz prawdę ukrytą,
Naucz mnie tajników mądrości!
Pokrop mnie hizopem, abym stał się czysty,
obmyj mnie, bym nad śnieg był bielszy.
Daj mi usłyszeć radość i wesele,
a ożyją kości poniżone.
Odwróć oblicze od grzechów moich
i zgładź wszystkie moje nieprawości.
Stwórz we mnie czyste serce, Boże,
i ducha mocnego odnów w moim wnętrzu.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi Twego ducha świętego.
Daj mi się cieszyć Twoim zbawieniem
i umocnij mnie duchem ochoczym.
Pouczę nieprawych o Twoich drogach
i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Wybaw mnie od krwi, o Boże,
Boże, mój Zbawco,
a język mój wyśpiewa Twoją sprawiedliwość.
Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Bo nie pragniesz, bym Ci składał ofiary,
ani nie masz upodobania w całopaleniach.
Ofiarą dla Boga jest duch skruszony;
udręczonym i uniżonym sercem Bóg nie pogardzi.

W Twej dobroci okaż łaskę Syjonowi,
aby odbudowano mury Jeruzalem.
Wtedy przyjmiesz należne ofiary,
dary i całopalenia,
wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.

Psalm 51 (Błaganie pokutnika)  Księga Psalmów

Pismo Święte, Błaganie pokutnika, Psalm 51, Księga Psalmów

Cytat ten pochodzi z Pisma Świętego w najnowszym przekładzie z języków oryginalnych, opracowanego przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. W mojej ocenie to wspaniałe tłumaczenie, które z czystym sercem mogę każdemu polecić :-) Polecam zwłaszcza wydania kieszonkowe, dzięki którym możesz mieć Słowo Boże zawsze przy sobie :-)

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Piśmie Świętym, z którego pochodzi ten cytat, wejdź tutaj: Pismo Święte.

5 1 Głosuj
Article Rating