Modlitwa błagalna – Ojcze nasz któryś jest w niebie …

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, który zamieszkujesz serca wszystkich stworzeń, który wlałeś w serca ludzi swą miłość, bądź uwielbiony!

Niech Twe Królestwo objawi się wśród tych, których stworzyłeś na swoje podobieństwo. Niech Twoja wola wypełni się w każdym z nas. Wlej w nasze serca odwagę, abyśmy rezygnując z własnej woli, tak jak nauczył nas Jezus Chrystus, oddali się Tobie całkowicie. Abyśmy w Twe ręce złożyli naszego ducha. Aby naszym pokarmem, tu na ziemi, było spełnianie Twej woli.

Daj nam, Ojcze, wiarę, że czymkolwiek nas doświadczasz, robisz to dla naszego dobra. Daj nam odwagę w każdym momencie wołać: „Jezu, ufam Tobie”. Dopóki w nas samych pokładamy ufność, doświadczasz nas wątpliwościami, strachem, zniechęceniem. Gdy z ufnością oddajemy nasze życie Tobie, przychodzi spokój i ukojenie. I nawet nie mając niczego, niczego nam już nie brakuje, bo mamy Ciebie.

Ojcze, Ty, przez ofiarę swojego Syna, odpuściłeś nam nasze grzechy. Jesteśmy wolni od śmierci, na zawsze w Twoich objęciach! Spraw abyśmy, za Twoim przykładem, przebaczyli wszystkim naszym braciom i siostrom, których postawiłeś na naszej drodze. Niech w naszych sercach zagości ufność, że przeznaczeniem naszym, jest żyć w świetle Twojego miłosierdzia, w którym żaden grzech sie nie ostanie. A każdego bliźniego będziemy widzieć Twoimi oczami – pełnymi miłości.

Ojcze, oświeć nasze serca i pozwól nam zrozumieć, że wolna wola, którą nas obdarzyłeś, może nas uwolnić od cierpień tego świata. Pozwól nam odkryć, że nigdy nie przychodzisz nieproszony. Że cierpliwie czekasz, aż każdy z nas dokona wyboru: światło czy ciemność, zbawienie czy grzech, życie wieczne czy śmierć. I tak długo będziemy powtarzać ten wybór, aż wypełnieni Twą łaską, z radością wybierzemy Ciebie. Nie pozwól nam czekać aż do śmierci, ale już teraz, w tej sekundzie, oświeć nas, abyśmy wybrali Ciebie.

Amen.

Modlitwa błagalna (Ojcze nasz któryś jest w niebie …) została zapisana 5 września 2016r.

Modlitwa błagalna - Ojcze nasz któryś jest w niebie ...

Wpis w wersji „obrazkowej” (kliknij w obrazek aby go powiększyć) ?

Modlitwa błagalna - Ojcze nasz któryś jest w niebie ...
0 0 Głosuj
Article Rating