Wyższa doskonałość, Chmura niewiedzy (Autor nieznany)

Wyższa doskonałość

Zaiste bowiem, jeżeli nie istniała by i nie była możliwa na tej ziemi doskonałość wyższa aniżeli ta, która polega na wpatrywaniu się i umiłowaniu Jego człowieczeństwa, jestem przekonany, że On nie wstąpiłby do Nieba aż do końca świata. Nie pozbawiłby swojej cielesnej obecności tych, którzy żywią dla Niego szczególną miłość.

Ale istnieje wyższa doskonałość, dostępna człowiekowi jeszcze w tym życiu: a jest nią, w pełni duchowe doświadczenie miłości Jego Bóstwa. Dlatego swoim uczniom, którzy narzekali z powodu utraty Jego obecności cielesnej (co i ty w pewien sposób czynisz, kiedy żałujesz, że musisz porzucić rozmyślanie i niespokojne działanie twoich władz) powiedział: expendit vobis, ut abeam – jest dla was dobre, abym odszedł cieleśnie (J 16,7).

Na ten temat mówi Doktor (myśl ta znajduje się u św. Augustyna, św. Grzegorza i św. Tomasza z Akwinu): „Jeżeli widok Jego Człowieczeństwa nie będzie odebrany naszym oczom cielesnym miłość Jego Bóstwa nie zawładnie naszymi oczami duchowymi”. Po nim i ja ci powtarzam, iż nieraz lepiej jest zostawić dociekania naszych władz, aby nauczyć się kosztować wewnętrznie coś z duchowej miłości Boga. 

Chmura niewiedzy (nieznany Autor), List o kierownictwie duchowym, r. 13 (Wyższa doskonałość)

Wpis w wersji „obrazkowej” (kliknij w obrazek aby go powiększyć) ?

Wyższa doskonałość, Chmura niewiedzy (Autor nieznany)
Wyższa doskonałość, Chmura niewiedzy (Autor nieznany)

Powyższy cytat pochodzi z książki „Chmura niewiedzy” napisanego przez nieznanego Autora. Jeżeli twoje serce poruszyły słowa które przed chwilą przeczytałaś/eś, to wierzę mocno, że w „Chmurze niewiedzy” znajdziesz dużo więcej takich pięknych fragmentów. Mimo, że może nie jest to łatwa pozycja i nie dla wszystkich jest przeznaczona, to w piękny a zarazem precyzyjny sposób kieruje tych, którzy są na to gotowi, do całkowitego powierzenia swojego życia Bogu. I poznania prawdy, która uczyni ich wolnymi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej książce wejdź tutaj: Chmura niewiedzy 

0 0 głosy
Article Rating