On jest, Chmura niewiedzy (Autor nieznany)

On jest

Bądź przekonany, że w tym dziele nie powinieneś się nawet zastanawiać nad przymiotami Bożymi, nie tylko nad twoimi własnymi. Nie ma słowa, ani pojęcia, ani myśli, która by bardziej odpowiadała Nieskończoności, którą jest Bóg, aniżeli to, co można mieć, widzieć i odczuwać w ślepym i miłosnym skupieniu się na tym jednym słowie: „On jest”. Wezwanie: „mój dobry Panie, mój piękny Panie, słodki, miłosierny, sprawiedliwy, mądry, wszechmogący, wszystkowiedzący”, albo: „Mądrość, Moc, Miłość, …” i wszystkie inne pojęcia, jakiekolwiek by były, które mógłbyś wypowiedzieć o Bogu, wszystkie są ukryte i zawarte w tym małym słówku: „On jest”. Dla Boga posiadać te wszystkie doskonałości oznacza to samo, co po prostu być. Jeżeli byś nawet zgromadził sto tysięcy wyrazów wypowiadających tkliwą miłość, jak „dobry”, „piękny” i wszystkie inne razem wzięte, nie oddaliłbyś się od tego skromnego słówka: „On jest”, tak jak i nic byś nie ujął, gdybyś je wszystkie zamilczał (por Syr 42,21).

Chmura niewiedzy (nieznany Autor), List o kierownictwie duchowym, r. 4 (On jest)

Wpis w wersji „obrazkowej” (kliknij w obrazek aby go powiększyć) ?

On jest, Chmura niewiedzy (Autor nieznany)
On jest, Chmura niewiedzy (Autor nieznany)

Powyższy cytat pochodzi z książki „Chmura niewiedzy” napisanego przez nieznanego Autora. Jeżeli twoje serce poruszyły słowa które przed chwilą przeczytałaś/eś, to wierzę mocno, że w „Chmurze niewiedzy” znajdziesz dużo więcej takich pięknych fragmentów. Mimo, że może nie jest to łatwa pozycja i nie dla wszystkich jest przeznaczona, to w piękny a zarazem precyzyjny sposób kieruje tych, którzy są na to gotowi, do całkowitego powierzenia swojego życia Bogu. I poznania prawdy, która uczyni ich wolnymi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej książce wejdź tutaj: Chmura niewiedzy 

0 0 Głosuj
Article Rating