O zjednoczeniu z Bogiem poprzez pełną miłości pokorę, Prosta modlitwa koncentrująca się na Bogu (część 1 z 4), Chmura niewiedzy

O zjednoczeniu z Bogiem poprzez pełną miłości pokorę, Prosta modlitwa koncentrująca się na Bogu (część 1 z 4)

Modlitwa, o której tu mowa, polega na dążeniu do Boga w ciemności wiary i na ofiarowaniu Mu w ten sposób swojej istoty bez zastanawiania się ani analizowania

Gdy chcesz się skupić, nie myśl z góry o tym, co będziesz czynił (1). Odsuń od siebie wszelkie myśli, tak dobre jak i złe, i jeśli nie czujesz do tego skłonności, nie staraj się modlić ustami. Gdy więc będziesz rozpoczynał modlitwę, nie myśl ani o tym, jak długo będzie ona trwała, ani o tym, czym będzie, ani do jakiej kategorii będzie można ją zaliczyć: modlitwa wewnętrzna, psalm, hymn, antyfona lub jakakolwiek inna modlitwa, – modlitwa ogólna lub szczegółowa, modlitwa myślna, polegająca na uwadze i skupieniu myśli, czy też modlitwa ustna, uzewnętrzniona słowami.

Czuwaj jedynie, aby w twojej duszy było jedno tylko działanie, proste patrzenie koncentrujące się w Bogu, bez domieszki jakiejkolwiek określonej myśli o Nim. To nie czas na myślenie jaki On jest sam w sobie i w swoich dziełach, ale tylko, że On jest tym, czym jest. Tak, niech On będzie taki, jaki jest: nie myśl o Nim nic innego – proszę cię. Nie szukaj niczego więcej o Nim przez bystroś umysłu, ale niech twoja wiara będzie jedynym fundamentem Twojej modlitwy.

(1) Wskazówka ta dotyczy kontemplatyka, którego życie wypełnione jest czytaniem, medytacją itp.  i jest nieustannym przygotowaniem do modlitwy; nie może więc stosować się do wszystkich przypadków!

Ciąg dalszy nastąpi 🙂

Chmura niewiedzy (nieznany Autor), List o kierownictwie duchowym, r. 1 (O zjednoczeniu z Bogiem poprzez pełną miłości pokorę, Prosta modlitwa koncentrująca się na Bogu)

Wpis w wersji „obrazkowej” (kliknij w obrazek aby go powiększyć) ?

O zjednoczeniu z Bogiem poprzez pełną miłości pokorę, Prosta modlitwa koncentrująca się na Bogu (część 1 z 4), Chmura niewiedzy
O zjednoczeniu z Bogiem poprzez pełną miłości pokorę, Prosta modlitwa koncentrująca się na Bogu (część 1 z 4), Chmura niewiedzy

Powyższy cytat pochodzi z książki „Chmura niewiedzy” napisanego przez nieznanego Autora. Jeżeli twoje serce poruszyły słowa które przed chwilą przeczytałaś/eś, to wierzę mocno, że w „Chmurze niewiedzy” znajdziesz dużo więcej takich pięknych fragmentów. Mimo, że może nie jest to łatwa pozycja i nie dla wszystkich jest przeznaczona, to w piękny a zarazem precyzyjny sposób kieruje tych, którzy są na to gotowi, do całkowitego powierzenia swojego życia Bogu. I poznania prawdy, która uczyni ich wolnymi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej książce wejdź tutaj: Chmura niewiedzy 

0 0 Głosuj
Article Rating