O naśladowaniu Chrystusa - Tomasz a Kempis

Człowiek wznosi się ponad doczesność na dwóch skrzydłach: prostocie i czystości

 Człowiek wznosi się ponad doczesność na dwóch skrzydłach: prostocie i czystości. Prostota powinna przejawiać się w intencjach, czystość w uczuciach. Prostota dąży do Boga, czystość chwyta Go i rozsmakowuje się w Nim. Nic nie przeszkodzi ci w dobrym uczynku, jeśli twoje wnętrze uwolni się od nieumiarkowanych pragnień. Jeśli dążysz tylko do zadowolenia Boga i korzyści bliźniego, to zaznasz wolności w swoim wnętrzu. Gdyby twoje serce było czyste, każde stworzenie byłoby dla ciebie zwierciadłem życia i księgą Bożej nauki. Nie ma stworzenia tak małego czy marnego, które nie odbijałoby dobroci Boga.

Tomasz a Kempis, „O naśladowaniu Chrystusa”, k II.IV.1 (Człowiek wznosi się ponad doczesność na dwóch skrzydłach: prostocie i czystości)

Wersja „obrazkowa” tego wpisu (Kliknij w obrazek, aby powiększyć):-)

Tomasz a Kempis, „O naśladowaniu Chrystusa”, k II.IV.1 (Człowiek wznosi się ponad doczesność na dwóch skrzydłach: prostocie i czystości)
O naśladowaniu Chrystusa - Tomasz a Kempis

„O naśladowaniu Chrystusa” to jedna z najpopularniejszych książek chrześcijańskich. Przetłumaczona na ponad 90 języków. W sposób szczególny, czuję że jest to książka na obecny, trudny czas (gdy piszę te słowa przez całą Polskę przelewają się protesty związane z zaostrzeniem prawa dot. aborcji – 31.10.2020). I jak dla wielu katolików, również i dla mnie to trudny moment. Moment, który oddziela bolesną śmierć tego, co było (i już chyba nie wróci), od niecierpliwego ale i pełnego nadziei oczekiwania na nowe, które nadchodzi. I to jest wspaniała chwila, aby powrócić do dzieła „O naśladowaniu Chrystusa” i po raz kolejny spędzić trochę czasu z fragmentami, które dla siebie i dla ciebie jakiś czas temu wybrałem. Jestem przekonany, że właśnie teraz potrzebuję, aby po raz kolejny mnie przemieniły. Być może przemienią również i ciebie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź tutaj: „O naśladowaniu Chrystusa” – Tomasz a Kempis

0 0 Głosuj
Article Rating