Pismo Święte

Strona główna/Pismo Święte

Pismo Święte

Codzienna lektura Pisma Świętego jest podstawą wzrostu duchowego każdego chrześcijanina. I nie można osobistej relacji z Bogiem, wyrażanej poprzez wczytywanie się w słowa, które dla nas przeznaczył, niczym zastąpić. Tylko poprzez regularne spotkanie ze Słowem jesteśmy w stanie poznać to, co jest Bożą wolą dla nas. Jesteśmy w stanie poznać świadectwo i historię ziemskiego życia Jezusa, którego przecież mamy naśladować.
Tak więc fragmenty Pisma Świętego, które znajdziesz w tej kategorii są zaproszeniem, abyś rozkochał się Słowie, które zostawił nam Pan. Jeden fragment dziennie, bez komentarza i interpretacji. Tak byś mogła/mógł usłyszeć, co w tym fragmencie, właśnie Tobie, chce przekazać nasz Zbawca. Wierzę głęboko, że gdy poczujesz jak wielką moc ma Pismo Święte, ten jeden fragment dziennie będzie stanowczo zbyt mało, i do Słowa Bożego sięgać będziesz znacznie częściej. A Biblia stanie się twoją ulubioną książką. Która zawsze będzie przy tobie :-)
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Piśmie Świętym, z które korzystam wejdź tutaj: Pismo Święte
28 02, 2017

Powołanie pierwszych uczniów, Ewangelia wg św. Mateusza

2017-09-28T07:51:48+02:0028 lutego 2017|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Powołanie pierwszych uczniów Gdy szedł brzegiem Jeziora Galilejskiego, zobaczył dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i jego brata, Andrzeja. Zarzucali sieci w jezioro, gdyż byli rybakami. Powiedział do nich: "Pójdźcie za Mną, a sprawię, że będziecie łowić ludzi". Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy szedł dalej, zobaczył dwóch innych braci: [...]

27 02, 2017

Kuszenie Jezusa, Ewangelia wg św. Mateusza

2017-09-28T07:54:50+02:0027 lutego 2017|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , |0 komentarzy

Kuszenie Jezusa Potem Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby tam kusił Go diabeł. Po czterdziestu dniach i nocach postu odczuwał głód. Wtedy zbliżył się do Niego kusiciel i powiedział: "Jeżeli jesteś Synem Bożym, rozkaż, żeby te kamienie stały się chlebem". Lecz On mu odpowiedział: "Napisano: 'Nie samym chlebem żyje człowiek, ale tym wszystkim, [...]

26 02, 2017

Posługa Pawła w Kościele, List św. Pawła do Kolosan

2017-09-28T08:00:01+02:0026 lutego 2017|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , , , |0 komentarzy

Posługa Pawła w Kościele Stałem się Jego sługą zgodnie z zadaniem, które Bóg mi wyznaczył względem was, aby wypełnić słowo Boże, tajemnicę ukrytą od wieków i pokoleń. Właśnie teraz została ona objawiona Jego świętym. Bóg zechciał im oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy wśród narodów: jest nią Chrystus pośród was, nadzieja chwały. [...]

25 02, 2017

Nowe stworzenie, Apokalipsa św. Jana

2017-10-12T08:06:08+02:0025 lutego 2017|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , |0 komentarzy

Nowe stworzenie Następnie ujrzałem nowe niebo i nową ziemię, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Również morza już nie ma. I zobaczyłem, że z nieba od Boga zstępuje Miasto Święte, nowe Jeruzalem, gotowe jak oblubienica, która wystroiła się dla swojego męża. Usłyszałem też potężny głos rozlegający się od tronu: "Oto mieszkanie Boga [...]

23 02, 2017

Wytrwałość i wiara świętych, Apokalipsa św. Jana

2017-10-12T08:10:09+02:0023 lutego 2017|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Wytrwałość i wiara świętych Kto ma uszy, niech słucha. Jeśli ktoś jest przeznaczony do niewoli, niech idzie do niewoli. Jeśli ktoś ma być zabity mieczem, niech zginie od miecza. Tu okazuje się wytrwałość i wiara świętych. Apokalipsa św. Jana 13,9-10 (Wytrwałość i wiara świętych) Cytat ten pochodzi [...]

22 02, 2017

Ja jestem Alfa i Omega, Apokalipsa św. Jana

2017-10-12T08:14:03+02:0022 lutego 2017|Categories: Pismo Święte|Tags: , , |0 komentarzy

Ja jestem Alfa i Omega "Ja jestem Alfa i Omega" - mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmocny! Apokalipsa św. Jana 1,8 (Ja jestem Alfa i Omega) Cytat ten pochodzi z Pisma Świętego w najnowszym przekładzie z języków oryginalnych, opracowanego przez Zespół Biblistów [...]

21 02, 2017

Bóg jest miłością, Pierwszy list św. Jana

2017-10-12T08:18:32+02:0021 lutego 2017|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Bóg jest miłością Umiłowani, miłujmy się nawzajem, bo miłość pochodzi od Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Miłość Boża ukazał się wśród nas przez to, że Bóg posłał na świat swego Jednorodzonego Syna, abyśmy dzięki Niemu mieli [...]

20 02, 2017

Chrześcijanin dzieckiem Boga, Pierwszy list św. Jana

2017-10-12T08:22:20+02:0020 lutego 2017|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , |0 komentarzy

Chrześcijanin dzieckiem Boga Zobaczcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec, abyśmy zostali nazwani dziećmi Bożymi - i nimi jesteśmy! Świat nie zna nas, ponieważ nie poznał Jego. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to okaże, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, [...]

19 02, 2017

Przestroga przed przywiązaniem do świata, Pierwszy list św. Jana

2017-10-12T08:26:38+02:0019 lutego 2017|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , |0 komentarzy

Przestroga przed przywiązaniem do świata Piszę do was, dzieci: Odpuszczone są wam grzechy ze względu na Jego imię. Piszę do was, ojcowie: znacie Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzieńcy: zwyciężyliście Złego. Napisałem do was, dzieci, że poznałyście Ojca. Napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Napisałem [...]

18 02, 2017

Dawne i nowe przykazanie miłości bliźniego, Pierwszy list św. Jana

2017-10-18T21:25:49+02:0018 lutego 2017|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , |0 komentarzy

Dawne i nowe przykazanie miłości bliźniego Po tym poznajemy, że Go znamy, jeżeli przestrzegamy Jego przykazań. Kto mówi, że Go zna, a nie przestrzega Jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto natomiast zachowuje Jego słowa, w tym naprawdę miłość Boga jest doskonała - po tym rozpoznajemy, że jesteśmy w [...]

Notatki i playlista

Twoje notatki (kliknij tutaj) 

Playlista
Jeżeli chcesz, aby poniższa playlista odtwarzała się w tle, gdy przeglądasz wpisy na blogu, uruchom playlistę a potem kliknij w logo YouTube (opcja: Obejrzyj na youtube.com).