Żywot św. Maksyma Kausokalibosa – jedna z czterech biografii św. Maksyma Kausokalybosa, która powstała w końcu XIVw. Jej autorem jest Teofan z Vatopedii. Fragmenty tego dzieła zostały włączone do Filokalii.
Żywot ten zawiera rozmowę między Maksymem i innym znanym mnichem, hezychastą, Grzegorzem z Synaju, którego pisma Filokalia przytacza w innym miejscu. Grzegorz pyta o znaczenie