św. Symeon z Tesalonik

/Tag: św. Symeon z Tesalonik
św. Symeon z Tesalonik (ok. 1381 – 1429) gorliwy hezychasta i pisarz kościelny, działający na początku XV wieku gdy ginęło cesarstwo bizantyjskie.  Urodził się w Konstantynopolu, prawdopodobnie między 1381 a 1387 rokiem. Był mnichem w jednym z tamtejszych klasztorów, prawdopodobnie w klasztorze ton Xantopulon.
Od roku 1416 lub 1417 aż do swojej śmierci (1429) był arcybiskupem Tesalonik. W czasie gdy przyjął tą funkcje Tesaloniki zmagały się z zagrożeniem ze strony imperium Osmańskiego. Mimo jego usilnych starań nie udało mu się zapewnić Tesalonikom bezpieczeństwa (prosił o pomoc zarówno Konstantynopol oraz Wenecję). Ostatecznie zmarł wkrótce przed tym jak w marcu 1430 roku Tesaloniki wpadły w ręce imperium Osmańskiego.
Symeon pozostawił po sobie liczne dzieła teologiczne oraz liturgiczne. A także krótkie homilie i listy duszpasterskie, hymny i wiele innych. W Filokalii znajdziemy dwa rozdziały z jego głównego dzieła, którym nadaje tytuł: O świętej i przebóstwiającej modlitwie.
[Źródło: Filokalia, wikipedia.org]
Wybrane cytaty których autorem jest św. Symeon z Tesalonik znajdziesz poniżej:

Niech więc każdy wierny ustawicznie wypowiada modlitwę Imienia Jezus, Św. Symeon z Tesalonik

Niech więc każdy wierny ustawicznie wypowiada modlitwę Imienia Jezus Niech zatem każdy wierny ustawicznie mówi zarówno swym umysłem jak i swymi ustami tę modlitwę Imienia Jezus, gdy przebywa w domu i podczas podróży, kładąc się spać i wstając ze snu (por. Pwt 6,6-7), gdy mówi lub coś czyni, niech zawsze się jej oddaje. [...]

Pierwsza rzecz po przebudzeniu i początek wszelkiej myśli, Św. Symeon z Tesalonik

Pierwsza rzecz po przebudzeniu i początek wszelkiej myśli, św. Symeon z Tesalonik Trzeba zatem, by wszyscy, kapłani, świeccy i mnisi, gdy tylko budzą się ze snu, mieli najpierw w myśli Chrystusa i pamiętali najpierw o Nim. Niech przedstawią Mu tę modlitwę jako początek wszelkiej myśli i jako swą ofiarę. Zanim pomyślą o czymś [...]