św. Piotr

/Tag:św. Piotr
Piotr Apostoł, Szymon Piotr (łac. Petrus, gr. Πέτρος (Petros: „kamień”, „fragment skały”, od gr. πέτρα (petra: „skała”)) lub Κηφᾶς (Kefas) z aram. כיפא (Kefa: „skała”), cs. Sławny i wsiechwalnyj pierwowierchowny apostoł Pietr) – apostoł (i z racji pierwszeństwa wśród pozostałych znany jako Książę Apostołów), uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża (pontyfikat: ok. 33 r. – ok. 64 r., według innych źródeł ok. 67, kiedy to miał ponieść męczeńską śmierć). Męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego. Jest wymieniany w Modlitwie Eucharystycznej Kanonu rzymskiego.
[źródło: wikipedia.pl]

Przemienienie Jezusa, Ewangelia wg św. Łukasza

Przemienienie Jezusa Gdy upłynęło około ośmiu dni od tych nauk, wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Podczas modlitwy zmienił się wygląd Jego twarzy, a Jego ubranie stało się lśniąco białe. Rozmawiało z Nim dwóch mężczyzn. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się w chwale i [...]

Wyznanie Piotra, Ewangelia wg św. Łukasza

Wyznanie Piotra Kiedy pewnego razu Jezus modlił się na osobności, a uczniowie byli razem z Nim, zapytał ich: "Co mówią tłumy?" Kim według Nich jestem?". Oni odpowiedzieli: "Mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, inni - że Eliaszem, jeszcze inni - że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał". Zapytał ich: "A według was, kim jestem?". Wtedy [...]

Wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie kobiety, Ewangelia wg św. Łukasza

Wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie kobiety Gdy Jezus wrócił, powitał Go tłum, gdyż wszyscy Go oczekiwali. Wtedy przyszedł człowiek imieniem Jair, który był przełożonym synagogi. Upadł Jezusowi do stóp i prosił Go, aby wyszedł do jego domu. Miał bowiem dwunastoletnią córkę, jedynaczkę, która była umierająca. Gdy On szedł, tłumy napierały na Niego. Była [...]

Wybór Dwunastu, Ewangelia wg św. Łukasza

Wybór Dwunastu W tych dniach Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Kiedy nastał dzień, przywołał swoich uczniów i wybrał z nich dwunastu, których nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem, jego brata Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona, zwanego Gorliwym, [...]

Powołanie pierwszych uczniów, Ewangelia wg św. Łukasza

Powołanie pierwszych uczniów Pewnego razu stał nad jeziorem Genezaret, a tłum cisnął się wokół Niego, aby słuchać słowa Bożego. Zobaczył dwie łodzie, stojące na brzegu. Rybacy wyszli z nich i płukali sieci. Wtedy wszedł do jednej łodzi, która należała do Szymona. Poprosił go, aby nieco odpłynął od brzegu. Potem usiadł i z brzegu [...]

Zaparcie się Piotra, Ewangelia wg św. Marka

Zaparcie się Piotra Kiedy Piotr znajdował się na dole na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Zobaczyła grzejącego się Piotra, przyjrzała mu się i rzekła: "I ty byłeś z Nazarejczykiem Jezusem". Lecz on zaprzeczył: "Ani nie wiem, ani nie rozumiem, o czym mówisz". I wyszedł do przedsionka. A kogut zapiał. Służąca, widząc [...]

Modlitwa w Getsemani, Ewangelia wg św. Marka

Modlitwa w Getsemani Gdy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, Jezus powiedział do swoich uczniów: "Usiądźcie tutaj, a Ja będę się modlił". Następnie zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. Zaczął też drżeć i odczuwać lęk. Wtedy powiedział im: "Moja dusza jest śmiertelnie smutna. Zostańcie tu i czuwajcie!". Po czym odszedł nieco dalej, upadł [...]

Zapowiedź zaparcia się Piotra, Ewangelia wg św. Marka

Zapowiedź zaparcia się Piotra Wtedy Jezus powiedział im: "Wszyscy zwątpicie, gdyż jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Lecz po moim Zmartwychwstaniu, wyprzedzę was do Galilei". Na to rzekł Mu Piotr: "Choćby wszyscy zwątpili, ja nie zwątpię!". Odpowiedział Mu Jezus: "Zapewniam cię: Jeszcze dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty [...]

Modlitwa pełna wiary, Ewangelia wg św. Marka

Modlitwa pełna wiary Przechodząc rano, zobaczyli drzewo figowe uschnięte od korzeni. Piotr przypomniał sobie wypowiedziane o nim słowa i rzekł: "Rabbi, patrz, drzewo figowe, które przekląłeś, uschło". Jezus im powiedział: "Miejcie wiarę w Boga! Zapewniam was: Jeśli ktoś powie tej górze: "Podnieś się i rzuć się w morze", a nie będzie powątpiewał w [...]

Myślenie po Bożemu, Zapowiedź Męki i Zmartwychwstania, Ewangelia wg św. Marka

Myślenie po Bożemu, Zapowiedź Męki i Zmartwychwstania Jezus zaczął nich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, wyższych kapłanów i nauczycieli Pisma, że zostanie zabity, lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. Mówił to zupełnie otwarcie. Wtedy Piotr wziął Go na bok i stanowczo Go upomniał. Lecz On obrócił się [...]