św. Jan Apostoł

/Tag: św. Jan Apostoł
Jan Ewangelista, Jan Apostoł, Jan Teolog, grec. Ιωάννης, cs. Apostoł i ewangielist Ioann Bogosłow (zm. ok. 100 w Efezie) – najmłodszy z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa, syn Zebedeusza i Salome, brat Jakuba Większego (Starszego) Apostoła, według tradycji chrześcijańskiej autor Ewangelii i Apokalipsy św. Jana oraz innych fragmentów Nowego Testamentu, święty Kościoła katolickiego, anglikańskiego, ewangelickiego, ormiańskiego, koptyjskiego i prawosławnego. Święty ten wymieniany jest w Modlitwie Eucharystycznej (Communicantes) Kanonu rzymskiego.
[źródło: wikipedia.pl]

Przygotowanie Paschy, Ewangelia wg św. Łukasza

Przygotowanie Paschy. Nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus wysłał więc Piotra i Jana z poleceniem: "Idźcie i przygotujcie nam Paschę do spożycia". Oni zapytali: "Gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali?". Odpowiedział: "Kiedy będziecie wchodzić do miasta, spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim aż do domu, do którego wejdzie. [...]

Przemienienie Jezusa, Ewangelia wg św. Łukasza

Przemienienie Jezusa Gdy upłynęło około ośmiu dni od tych nauk, wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Podczas modlitwy zmienił się wygląd Jego twarzy, a Jego ubranie stało się lśniąco białe. Rozmawiało z Nim dwóch mężczyzn. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się w chwale i [...]

Wybór Dwunastu, Ewangelia wg św. Łukasza

Wybór Dwunastu W tych dniach Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Kiedy nastał dzień, przywołał swoich uczniów i wybrał z nich dwunastu, których nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem, jego brata Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona, zwanego Gorliwym, [...]

Powołanie pierwszych uczniów, Ewangelia wg św. Łukasza

Powołanie pierwszych uczniów Pewnego razu stał nad jeziorem Genezaret, a tłum cisnął się wokół Niego, aby słuchać słowa Bożego. Zobaczył dwie łodzie, stojące na brzegu. Rybacy wyszli z nich i płukali sieci. Wtedy wszedł do jednej łodzi, która należała do Szymona. Poprosił go, aby nieco odpłynął od brzegu. Potem usiadł i z brzegu [...]

Modlitwa w Getsemani, Ewangelia wg św. Marka

Modlitwa w Getsemani Gdy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, Jezus powiedział do swoich uczniów: "Usiądźcie tutaj, a Ja będę się modlił". Następnie zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. Zaczął też drżeć i odczuwać lęk. Wtedy powiedział im: "Moja dusza jest śmiertelnie smutna. Zostańcie tu i czuwajcie!". Po czym odszedł nieco dalej, upadł [...]

Modlitwa o to abyśmy nigdy nie zapomnieli miłości (Modlitwa o miłość)

 Modlitwa o to abyśmy nigdy nie zapomnieli miłości (Modlitwa o miłość) "Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Podobnie jak Ja was umiłowałem, tak i wy macie miłować jeden drugiego. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Ewangelia wg św. Jana 13,34-35 Wszechmogący Panie! Jak wielka jest [...]

Prośba Jana i Jakuba, Ewangelia wg św. Marka

Prośba Jana i Jakuba Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i powiedzieli: "Nauczycielu, chcemy, żebyś uczynił dla nas to, o co Cię porosimy". On ich zapytał: "Co takiego chcecie, abym wam uczynił?". Rzekli Mu: "Spraw, abyśmy zasiedli w Twojej chwale: jeden po Twojej prawej stronie, a drugi po lewej". Jezus [...]

Modlitwa o wypełnienie Duchem Świętym

Modlitwa o wypełnienie Duchem Świętym by już teraz odpowiedzieć na wezwanie Ojca Uczniowie tymczasem zachęcali Go: "Rabbi, jedz!". Wtedy Jezus oświadczył im: "Ja mam pokarm do spożycia, którego wy nie znacie". Pytali się więc nawzajem: "Czyżby ktoś przyniósł Mu coś do jedzenia?". Jezus odpowiedział im: "Moim pokarmem jest wypełnianie woli Tego, który Mnie [...]

Zjednoczenie i Miłość, św. Elżbieta od Trójcy Świętej

Zjednoczenie i Miłość Ponieważ nasz Pan mieszka w naszych duszach, Jego modlitwa jest także naszą i ja chciałabym w niej uczestniczyć bez przerwy, trzymając się jako małe naczynko przy źródle, przy Zdroju życia, aby następnie móc je przekazywać duszom, pozwalając aby potoki nieskończonej miłości przelewały się na nie. "Za nich Ja poświęcam w [...]

Modlitwa doskonała, pokora doskonała, Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy

Modlitwa doskonała, pokora doskonała Pytanie: Proszę cię Ojcze, powiedz mi, jak uzyskuje się pokorę albo modlitwę doskonałą. Co powinien robić ten, który wydaj się ulegać rozproszeniom? Czy wypada szukać pomocy w lekturze? Odpowiedź:Jeśli chodzi, bracie, o nabycie doskonałej pokory, pouczył o tym Pan słowami: 'Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny [...]