św. Jan Apostoł

/Tag: św. Jan Apostoł
Jan Ewangelista, Jan Apostoł, Jan Teolog, grec. Ιωάννης, cs. Apostoł i ewangielist Ioann Bogosłow (zm. ok. 100 w Efezie) – najmłodszy z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa, syn Zebedeusza i Salome, brat Jakuba Większego (Starszego) Apostoła, według tradycji chrześcijańskiej autor Ewangelii i Apokalipsy św. Jana oraz innych fragmentów Nowego Testamentu, święty Kościoła katolickiego, anglikańskiego, ewangelickiego, ormiańskiego, koptyjskiego i prawosławnego. Święty ten wymieniany jest w Modlitwie Eucharystycznej (Communicantes) Kanonu rzymskiego.
[źródło: wikipedia.pl]

Przygotowanie Paschy, Ewangelia wg św. Łukasza

Przygotowanie Paschy. Nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus wysłał więc Piotra i Jana z poleceniem: "Idźcie i przygotujcie nam Paschę do spożycia". Oni zapytali: "Gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali?". Odpowiedział: "Kiedy będziecie wchodzić do miasta, spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim aż do domu, do którego wejdzie. [...]

Przemienienie Jezusa, Ewangelia wg św. Łukasza

Przemienienie Jezusa Gdy upłynęło około ośmiu dni od tych nauk, wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Podczas modlitwy zmienił się wygląd Jego twarzy, a Jego ubranie stało się lśniąco białe. Rozmawiało z Nim dwóch mężczyzn. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się w chwale i [...]

Wybór Dwunastu, Ewangelia wg św. Łukasza

Wybór Dwunastu W tych dniach Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Kiedy nastał dzień, przywołał swoich uczniów i wybrał z nich dwunastu, których nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem, jego brata Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona, zwanego Gorliwym, [...]

Powołanie pierwszych uczniów, Ewangelia wg św. Łukasza

Powołanie pierwszych uczniów Pewnego razu stał nad jeziorem Genezaret, a tłum cisnął się wokół Niego, aby słuchać słowa Bożego. Zobaczył dwie łodzie, stojące na brzegu. Rybacy wyszli z nich i płukali sieci. Wtedy wszedł do jednej łodzi, która należała do Szymona. Poprosił go, aby nieco odpłynął od brzegu. Potem usiadł i z brzegu [...]

Modlitwa w Getsemani, Ewangelia wg św. Marka

Modlitwa w Getsemani Gdy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, Jezus powiedział do swoich uczniów: "Usiądźcie tutaj, a Ja będę się modlił". Następnie zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. Zaczął też drżeć i odczuwać lęk. Wtedy powiedział im: "Moja dusza jest śmiertelnie smutna. Zostańcie tu i czuwajcie!". Po czym odszedł nieco dalej, upadł [...]

Modlitwa o to abyśmy nigdy nie zapomnieli miłości (Modlitwa o miłość)

 Modlitwa o to abyśmy nigdy nie zapomnieli miłości (Modlitwa o miłość) "Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Podobnie jak Ja was umiłowałem, tak i wy macie miłować jeden drugiego. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Ewangelia wg św. Jana 13,34-35 Wszechmogący Panie! Jak wielka jest [...]

2018-08-13T19:07:29+00:0010 października 2017|Categories: Modlitwy|Tags: