św. Grzegorz z Synaju

/Tag: św. Grzegorz z Synaju
św. Grzegorz z Synaju, Grzegorz Synaita (ur. ok. 1280 w Klazomenaj, zm. 27 listopada 1346) – święty prawosławny, mnich, odnowiciel hezychazmu, nauczyciel i propagator modlitwy serca.
Urodził się w Kladzomenai na zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej. Znalazł się w niewoli tureckiej, gdy zaś wykupili go chrześcijanie, udał się na Cypr i został mnichem. Przebywał także na Synaju oraz na Krecie, gdzie niejaki Arseniusz wprowadził go w praktykę straży umysłu, czujności serca i czystej modlitwy. Wreszcie udał się na Górę Atos. Tam zetknął się z życiem monastycznym, które – jak pisze Nikodem Hagioryta w Filokali – potrzebowało wówczas duchowego odrodzenia. Skupione było bowiem na zachowywaniu surowej ascezy, praktyce cnót i przestrzegania reguły zakonnej. Zapomniano natomiast całkowicie o tym, co najważniejsze i do czego należy dążyć: o żywej więzi z Bogiem (mistyce) i kontemplacji.
Grzegorz starał się wnieść nowego ducha w praktyki mnichów. Przede wszystkim rozpowszechniał naukę o nieustannej modlitwie Jezusowej, jaką zdobył na Synaju i Krecie, Przyczynił się przez to do odrodzenia życia kontemplacyjnego. Pod wpływem zagrożenia tureckiego, musiał jednak opuścić Atos (ok. 1325r.). Życie zakończył w Macedonii, gdzie założył trzy klasztory. Od czasu jego pobytu Atos stał się głównym ośrodkiem praktyki modlitwy Jezusowej.
[źródło: Filokalia, teksty o modlitwie serca, wikipedia.pl]

Czym jest modlitwa, św. Grzegorz z Synaju

Czym jest modlitwa U początkujących modlitwa jest niczym ogień radości, pochodzący z serca, u doskonałych zaś jakby udzielające się światło, które wydaje miłą woń. Nadto modlitwa to apostolskie nauczanie, działanie wiary, albo raczej sama wiara. To poręka dóbr, których się spodziewamy (por. Hbr 11,1), czynna miłość, anielskie poruszenie, moc istot bezcielesnych, ich dzieło [...]

Żywa wiara w Chrystusie, św. Grzegorz z Synaju

Żywa wiara w Chrystusie Do zbawienia wystarczy człowiekowi jedynie wiara, która jest napełniona łaską Ducha i przejawia się w wypełnianiu przykazań. Pod warunkiem jednak, że człowiek zachowa tego rodzaju wiarę i nie przedłoży wiary martwej oraz bezwładnej nad żywą w Chrystusie. Wiernemu wystarczy wiara, która swe formy i moc czerpie z Jezusa. Niewiedza [...]

Wiara a przykazania, św. Grzegorz z Synaju

Wiara a przykazania Zrozum, że podstawą przykazań jest wiara, która działa bezpośrednio w sercu. Przez nią bowiem wszelkie przykazanie jest źródłem i sprawcą oświecenia dusz. Z prawdziwej, czynnej wiary rodzą się owoce przykazań: powściągliwość i miłość, a także pokora, ów dar Boży, który jest początkiem i siłą miłości. św. Grzegorz z Synaju, Rozdziały [...]

Życiodajne prawo Ducha, św. Grzegorz z Synaju

Życiodajne prawo Ducha Życiodajne prawo Ducha, wskazuje Apostoł, działa i wyraża się w sercu, podobnie jak prawo litery wypełnia się w świecie zewnętrznym. Pierwsze wyzwala umysł spod prawa grzechu i śmierci (Rz 8,2). Drugie zasłania się pozorami i dokonuje dzieła faryzejskiego: spełnia i pojmuje prawo jedynie w sposób cielesny i przestrzega przykazania tylko [...]

Pierwsze przykazanie, Rozdziały bardzo pożyteczne, św. Grzegorz z Synaju

Pierwsze przykazanie, Rozdziały bardzo pożyteczne Przykazania ze swej natury wskazują zawsze na pierwsze z nich, obejmujące wszystkie pozostałe. Dotyczy ono pamięci o Bogu: "Pamiętaj o Panu, Twoim Bogu, nieustannie" (Pwt 8,18). Dzięki niemu także pozostałe mogą być zachowane lub zaprzepaszczone. Brak pamięci jaki pojawiał się na początku, doprowadził bowiem do zapomnienia o Stwórcy i [...]

Jak odpędzać myśli, św. Grzegorz z Synaju

Jak odpędzać myśli Początkujący nigdy nie opanuje myśli, jeżeli nie uczyni tego Bóg. Jedynie bowiem silni mogą walczyć z myślami i je usunąć. Jednakże także oni wypędzają ich swoją mocą, lecz podejmują z nimi walkę z pomocą Boga, przyodziani w Jego zbroję. Kiedy więc opanowują cię myśli, wzywaj nieustannie i wytrwale Pana Jezusa, [...]

2017-09-07T11:40:13+00:001 września 2017