Pseudo-Antoni Egipski

/Tag: Pseudo-Antoni Egipski
Antoni Wielki (Opat), Święty Antoni, (ur. 250 lub 251 w Koma, zm. 356 w pobliżu góry Kulzim) – egipski pustelnik, opat i ojciec pustyni; tradycyjnie uznawany za twórcę anachoretyzmu, jednej z odmian ruchu monastycznego.
Abba Antoni uznany został przez historyków za rewolucjonistę duchowości chrześcijańskiej, bowiem w czasach, kiedy stało się ono religią państwową i przestała istnieć potrzeba oddawania życia za wiarę, wypracował on nowy model męczeństwa polegający na dożywotniej kontemplacji na pustyni w całkowitym wyrzeczeniu się siebie i surowej ascezie.
Uznany za świętego przez Kościół katolicki, Kościół anglikański, Cerkiew prawosławną i Koptyjski Kościół Ortodoksyjny. Niektóre kościoły protestanckie uważają go za bohatera wiary. Kościół luterański zalicza go do odnowicieli Kościoła.
[źródło: wikipedia.pl]

Nadmiar, Pseudo-Antoni Egipski

Nadmiar Ludzie niczego nie powinni zdobywać w nadmiarze, a jeśli mają wiele, winni zdawać sobie sprawę, że w tym życiu z natury wszystko jest kruche, szybko znika, traci wartość i przemija. Nie muszą więc niepokoić się tym, co ich spotyka. Pseudo-Antoni Egipski, Pouczenia o moralnym życiu i uczciwym postępowaniu, p. 71 (Nadmiar), z: [...]

Chwilowe złudzenie, Prawdziwe bogactwo, Pseudo-Antoni Egipski

Chwilowe złudzenie, Prawdziwe bogactwo Jeśli zdajesz sobie sprawę, że posiadanie ziemskich dóbr oraz ich używanie stanowi jedynie chwilowe złudzenie; jeżeli wiesz, że cnotliwe życie, które podoba się Bogu, wiedzie do prawdziwego bogactwa i gdy poważnie nad tym wszystkim się zastanawiasz oraz zachowujesz to w pamięci przez cały czas, nie będziesz narzekać, lamentować ani [...]

Zbawienie i doskonałość duszy, Pseudo-Antoni Egipski

Zbawienie i doskonałość duszy Człowiek prawdziwie obdarzony rozumem nosi w sercu tylko jeden zamiar: być posłusznym Panu wszechświata i podobać się Mu, i tak jedynie kształtować swą duszę, by była miła Bogu. Dziękuje też za działania i moc Opatrzności, która kieruje wszystkim, cokolwiek w życiu się zdarza. Lekarzom wyraża się wdzięczność za uzdrowienie [...]