przypowieść

/Tag:przypowieść

Przypowieść o powierzonym majątku, Ewangelia wg św. Łukasza

Przypowieść o powierzonym majątku Gdy oni tego słuchali, opowiedział im jeszcze przypowieść. Był bowiem blisko Jeruzalem, a oni myśleli, że wkrótce objawi się królestwo Boże. Mówił tak: "Pewien człowiek ze znakomitego rodu wyruszył do dalekiego kraju, aby uzyskać dla siebie władzę królewską i wrócić. Wezwał więc dziesięciu swoich sług, dał im dziesięć min [...]

Przypowieść o faryzeuszu i celniku, Boże bądź miłosierny dla mnie grzesznego, Ewangelia wg św. Łukasza

Przypowieść o faryzeuszu i celniku, Boże bądź miłosierny dla mnie grzesznego Tym natomiast, którzy byli przekonani o swej sprawiedliwości, a innymi gardzili, powiedział taką przypowieść: "Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić: jeden był faryzeuszem, a drugi celnikiem. Faryzeusz skupiony na sobie tak się modlił: "Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak [...]

Przypowieść o sędzi i wdowie, Ewangelia wg św. Łukasza

Przypowieść o sędzi i wdowie Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie zniechęcać się: "W pewnym mieście był sędzia, który nie bał się Boga i nie szanował ludzi. W tym mieście mieszkała też wdowa, która stale przychodziła do niego z prośbą: "Obroń mnie przed moim przeciwnikiem". Pewien [...]

Bogacz i Łazarz, Ewangelia wg św. Łukasza

Bogacz i Łazarz "Był pewien bogaty człowiek. Ubierał się w purpurę i bisior i każdego dnia wystawnie ucztował. Przed bramą jego domu leżał pokryty wrzodami pewien żebrak, imieniem Łazarz, który pragnął nasycić się resztkami ze stołu bogacza. Lecz tylko psy przychodziły i lizały mu wrzody. Gdy żebrak umarł, został zaniesiony przez aniołów na [...]

Przypowieść o nieuczciwym zarządcy, Ewangelia wg św. Łukasza

Przypowieść o nieuczciwym zarządcy Mówił też do uczniów: "Był pewien bogaty człowiek. Miał on zarządcę, którego oskarżano, że trwoni jego majątek. Wezwał go więc i oświadczył mu: "Cóż to słyszę o tobie? Rozlicz się ze swego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać". Wtedy pomyślał sobie zarządca: "Co zrobię, skoro mój pan pozbawia [...]

Przypowieść o miłosiernym ojcu, Ewangelia wg św. Łukasza

Przypowieść o miłosiernym ojcu Powiedział też: "Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która mi przypada". Wtedy on rozdzielił   między nich swój majątek. Niedługo potem młodszy syn zabrał wszystko i wyjechał do dalekiego kraju. Tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Kiedy wszystko wydał, nastał w [...]

Przypowieść o zagubionej drachmie, Ewangelia wg św. Łukasza

Przypowieść o zagubionej drachmie "Albo gdy jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czy nie zapala lampy, nie zamiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A kiedy ją znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki i mówi: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam". Mówię wam: Taka sama jest radość [...]

Przypowieść o zaginionej owcy, Ewangelia wg św. Łukasza

Przypowieść o zaginionej owcy Schodzili się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze jednak i nauczyciele Pisma szemrali: "On przyjmuje grzeszników i jada z nimi". Opowiedział im wtedy tą przypowieść: "Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie [...]

Przypowieść o wielkiej uczcie, Ewangelia wg św. Łukasza

Przypowieść o wielkiej uczcie Jeden z siedzących przy stole, słysząc to, powiedział Mu: "Szczęśliwy, kto będzie spożywał chleb w królestwie Bożym". A On mu odpowiedział: "Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Gdy nadszedł jej czas, wysłał swojego sługę, aby powiedział zaproszonym: "Przyjdźcie, bo już wszystko jest przygotowane". Wtedy wszyscy jeden po [...]

Skromność i hojność, Ewangelia wg św. Łukasza

Skromność i hojność Widząc, jak zaproszeni wybierali sobie pierwsze miejsca, opowiedział tę przypowieść: "Kiedy ktoś cię zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, bo może został zaproszony ktoś godniejszy od ciebie. Wtedy przyjdzie ten, który zaprosił ciebie i jego, i powie ci: "Ustąp mu miejsca". Wtedy ze wstydem będziesz musiał zająć ostatnie miejsce. [...]