Prawo (Stare Przymierze)

/Tag:Prawo (Stare Przymierze)

Miłosierny Samarytanin, Ewangelia wg św. Łukasza

Miłosierny Samarytanin Pewien znawca Prawa wystąpił i zapytał Go podchwytliwie: "Nauczycielu, co powinienem czynić, aby otrzymać życie wieczne?". On mu odrzekł: "Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?". On odpowiedział: "Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem: a swego bliźniego jak samego [...]

Uzdrowienie człowieka z bezwładną ręką, Ewangelia wg św. Łukasza

Uzdrowienie człowieka z bezwładną ręką W inny szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. Był tam człowiek, który miał bezwładną prawą rękę. A nauczyciele Pisma i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia , by znaleźć powód do oskarżenia. On jednak, znając ich myśli, powiedział do człowieka z bezwładną ręką: "Wstań i wyjdź [...]

Jezus Panem szabatu, Ewangelia wg św. Łukasza

Jezus Panem szabatu Zdarzyło się, że w pewien szabat Jezus przechodził wśród pól obsianych zbożem, a Jego uczniowie zrywali kłosy i, krusząc je rękami jedli. Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: "Czemu robicie to, czego nie wolno robić w szabat?". Jezus im odpowiedział: "Czyż nie czytaliście o tym, co zrobił Dawid, kiedy był [...]

Uzdrowienie paralityka, Ewangelia wg św. Łukasza

Uzdrowienie paralityka Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli tam faryzeusze i znawcy Prawa, którzy przybyli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. I była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać. A jacyś mężczyźni przynieśli na noszach człowieka, który był sparaliżowany. Chcieli go wnieść i położyć przed Nim. Ponieważ z powodu tłumu [...]

Uzdrowienie trędowatego, Ewangelia wg św. Łukasza

Uzdrowienie trędowatego A gdy był w pewnym mieście, zjawił się mężczyzna, cały pokryty trądem. Kiedy zobaczył Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: "Panie! Jeżeli zechcesz, możesz mnie oczyścić". On wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: "Chcę! Bądź oczyszczony!". I natychmiast trąd ustąpił. Wtedy nakazał mu: "Nikomu o tym nie mów, lecz idź, [...]

Jezus w Nazarecie, Ewangelia wg św. Łukasza

Jezus w Nazarecie Przyszedł też do Nazaretu, gdzie się wychował. Zgodnie ze swym zwyczajem wszedł w dzień szabatu do synagogi i wstał, aby czytać. Podano Mu zwój proroka Izajasza. Gdy go rozwinął, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana nade mną, bo mnie namaścił, abym ubogim głosił dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił [...]

Dwunastoletni Jezus w świątyni, Ewangelia wg św. Łukasza

Dwunastoletni Jezus w świątyni Jego rodzice każdego roku chodzili do Jeruzalem na święto paschy. Gdy miał dwanaście lat, udali się tam zgodnie ze zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, młody Jezus pozostał w Jeruzalem, o czym nie wiedzieli Jego rodzice. Myśląc, że jest wśród pielgrzymów, przeszli dzień drogi i szukali Go między [...]

Ofiarowanie Jezusa w świątyni, Ewangelia wg św. Łukasza

Ofiarowanie Jezusa w świątyni Gdy zaś minęły dni ich oczyszczenia zgodnie z Prawem Mojżeszowym, zanieśli Go do Jerozolimy, aby ofiarować Panu. Tak bowiem napisano w Prawie Pańskim: Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. Mieli również złożyć ofiarę, zgodnie z nakazem Prawa Pańskiego: parę synogarlic lub dwa młode gołębie. Wtedy żył w Jeruzalem człowiek [...]

Pokłon pasterzy, Ewangelia wg św. Łukasza

Pokłon pasterzy Przebywali w tej okolicy pasterze. Kiedy nocą pilnowali swego stada, nagle ukazał im się anioł Pana i chwała Pana zewsząd ich oświeciła. Wtedy ogarnął ich wielki lęk, lecz anioł powiedział im: "Nie bójcie się! Oto bowiem ogłaszam wam wielką radość, która stanie się udziałem całego ludu. Dziś w mieście Dawida narodził [...]

Zwiastowanie narodzenia Jana Chrzciciela, Ewangelia wg św. Łukasza

Zwiastowanie narodzenia Jana Chrzciciela Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan z oddziału Abiasza, imieniem Zachariasz. Miał on żonę z rodu Aarona, której imię było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi przed Bogiem, bo nienagannie zachowywali wszystkie przykazania i przepisy Pańskie. Nie mieli oni dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w [...]

Muzyka na chwałę Pana!

Chcę się z Wami podzielić playlistą, którą stworzyłem i którą ciągle uaktualniam. Umieszczam na niej moje ulubione pieśni uwielbienia oraz modlitwy, które od jakiegoś czasu nagrywam. Wierzę, że playlista ta może rozpalać w nas Boży ogień, tak byśmy oddali się całkowicie naszemu Ojcu.

Jeżeli chcesz, aby ta playlista odtwarzała się w tle, gdy przeglądasz wpisy na blogu, uruchom playlistę a potem kliknij w logo YouTube (opcja: Obejrzyj na youtube.com).