prawdziwe bogactwo

/Tag:prawdziwe bogactwo

Decyzja, Św. Ignacy Loyola

Decyzja Odwieczny Panie wszystkich rzeczy! Oto przy Twej łaskawej pomocy składam ofiarowanie swoje w obliczu nieskończonej Dobroci Twojej i przed oczami chwalebnej Matki Twojej i wszystkich świętych dworu niebieskiego [oświadczając], że chcę i pragnę i taka jest moja dobrze rozważona decyzja, jeśli to tylko jest ku Twojej większej służbie i chwale, naśladować Cię [...]

Świadectwo #10 – Szczęście polega bardziej na dawaniu niż na braniu (moje nawrócenie)

Świadectwo #10 – Szczęście polega bardziej na dawaniu niż na braniu (moje nawrócenie) "Szczęście polega bardziej na dawaniu niż na braniu”. Dzieje Apostolskie 20,35 Błogosławiony Ojcze, jak niezrozumiała dla ludzkiego rozumu zdaje się logika Twojego miłosierdzia. Jak bardzo przeczy ona "zdrowemu" rozsądkowi. Jak często wydaje się nie do przyjęcia tym, którzy "twardo" stąpają [...]

Bogaty człowiek, Ewangelia wg św. Marka

Bogaty człowiek Gdy wyruszał w drogę, przybiegł pewien człowiek i padając przed Nim na kolana, zapytał: "Nauczycielu dobry, co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne?". Jezus mu odrzekł: "Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: Nie popełnisz morderstwa, nie dopuścisz się cudzołóstwa, nie będziesz kradł, nie złożysz [...]

Namaszczenie w Betanii, Ewangelia wg św. Mateusza

Namaszczenie w Betanii A gdy Jezus był w Betanii w domu Szymona Trędowatego, przyszła do Niego kobieta z alabastrowym flakonikiem wypełnionym bardzo kosztownym olejkiem. I wylała go na Jego głowę, gdy odpoczywał przy stole. Widząc to, uczniowie bardzo się oburzyli. Mówili: "Po co takie marnotrawstwo? Można to było drogo sprzedać, a pieniądze rozdać [...]

Przypowieść o talentach, Ewangelia wg św. Mateusza

Przypowieść o talentach "Będzie też podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Zawołał sługi i powierzył im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden; każdemu według jego zdolności. I wyjechał. Ten, który otrzymał pięć talentów, natychmiast puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Podobnie i ten, [...]

Sprawa podatku, Ewangelia wg św. Mateusza

Sprawa podatku Wówczas faryzeusze odeszli i naradzali się, jak przyłapać Go na słowie. Posłali do Niego swoich uczniów razem ze zwolennikami Heroda z zapytaniem: "Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i zgodnie z prawdą nauczasz drogi Bożej. Nie dbasz o niczyje względy i nie zważasz na ludzką opinię. Powiedz nam, co o tym sądzisz: [...]

Bogaty młodzieniec, Niebezpieczeństwo bogactw, Ewangelia wg św. Mateusza

Bogaty młodzieniec, Niebezpieczeństwo bogactw Ktoś zbliżył się do Niego i zapytał: "Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?". On odpowiedział: "Czemu Mnie pytasz o to, co dobre? Jest tylko jeden Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania". Wtedy on zapytał: "Które?". Jezus odpowiedział: "Nie popełnisz morderstwa, nie dopuścisz się cudzołóstwa, [...]

Ukryte bogactwo, Jan z Karpatos

Ukryte bogactwo Gdy przypominasz sobie swe grzechy, nie wahaj się bić się w pierś, by tymi uderzeniami skruszyć stwardniałe serce i odkryć w nim pokłady złota,  jak uczynił celnik (por. Łk 6,15). I wtedy rozradujesz się bardzo ukrytym bogactwem. Jan z Karpatos, Sto rozdziałów zachęt, p. 97 (Ukryte bogactwo), z: Filokalia, teksty o [...]

Chwilowe złudzenie, Prawdziwe bogactwo, Pseudo-Antoni Egipski

Chwilowe złudzenie, Prawdziwe bogactwo Jeśli zdajesz sobie sprawę, że posiadanie ziemskich dóbr oraz ich używanie stanowi jedynie chwilowe złudzenie; jeżeli wiesz, że cnotliwe życie, które podoba się Bogu, wiedzie do prawdziwego bogactwa i gdy poważnie nad tym wszystkim się zastanawiasz oraz zachowujesz to w pamięci przez cały czas, nie będziesz narzekać, lamentować ani [...]

Większe skarby znajdziesz u Boga, Św. Jan od Krzyża

Większe skarby znajdziesz u Boga "Im bardziej oddalisz się od rzeczy ziemskich, tym bardziej zbliżysz się do niebieskich i większe skarby znajdziesz u Boga". Św. Jan od Krzyża, Słowa światła i miłości, Sentencje, 170 (Większe skarby znajdziesz u Boga) Powyższy cytat pochodzi z książki pt. "Dzieła" zawierający [...]

Muzyka na chwałę Pana!

Chcę się z Wami podzielić playlistą, którą stworzyłem i którą ciągle uaktualniam. Umieszczam na niej moje ulubione pieśni uwielbienia oraz modlitwy, które od jakiegoś czasu nagrywam. Wierzę, że playlista ta może rozpalać w nas Boży ogień, tak byśmy oddali się całkowicie naszemu Ojcu.

Jeżeli chcesz, aby ta playlista odtwarzała się w tle, gdy przeglądasz wpisy na blogu, uruchom playlistę a potem kliknij w logo YouTube (opcja: Obejrzyj na youtube.com).