ojcowie pustyni

/Tag: ojcowie pustyni

Piękno modlitwy, Drabina do Nieba, św. Jan Klimak

Piękno modlitwy, Drabina do Nieba, św. Jan Klimak Bądź dzielny w każdej sytuacji, a sam Stwórca będzie twoim nauczycielem w modlitwie. Nikt nie nauczy się patrzeć przy pomocy słów, wzrok bowiem dany jest nam z natury. Podobnie piękna modlitwy nie można poznać przez nauczenie się jej od kogoś innego. Posiada ona w sobie [...]

Proś ze skruchą, św. Jan Klimak

Proś ze skruchą Proś ze skruchą, szukaj przez posłuszeństwo, pukaj z wielką cierpliwością. "Kto bowiem w ten sposób prosi, otrzymuje, kto szuka znajduje, a pukającemu będzie otwarte" (Mt 7,8). Św. Jan Klimak, Drabina do nieba, Stopień 28 (O trwaniu umysłem i ciałem na świętej modlitwie, będącej źródlem cnót), z: Filokalia, teksty o modlitwie [...]

Modlitwa Ducha Świętego, św. Jan Klimak

Modlitwa Ducha Świętego Kto pozyskał Pana, ten nie modli się już własnymi słowami, albowiem Duch Święty modli się za niego i w nim "błaganiami, których nie można wyrazić słowami" (Rz 8,26). Św. Jan Klimak, Drabina do nieba, Stopień 28 (O trwaniu umysłem i ciałem na świętej modlitwie, będącej źródlem cnót, Modlitwa Ducha Świętego), [...]

Wysłuchana modlitwa, św. Jan Klimak

Wysłuchana modlitwa Nie bądź pełen pychy, gdy modliłeś się za innych i zostałeś wysłuchany: to ich wiara okazała się mocna i skuteczna. Św. Jan Klimak, Drabina do nieba, Stopień 28 (O trwaniu umysłem i ciałem na świętej modlitwie, będącej źródlem cnót, Wysłuchana modlitwa), z: Filokalia, teksty o modlitwie serca [...]

2017-10-29T10:32:46+00:00 21 lipca 2017|Categories: Cytaty mistyków|Tags: , , , , , , |

Dar modlitwy, św. Jan Klimak

Dar modlitwy Jeśli ktoś prosi cię o modlitwę za jego duszę, nie odmawiaj, nawet jeśli brakuje ci daru modlitwy. Często bowiem wiara proszącego uratuje również tego, kto modli się za niego ze skruchą. Św. Jan Klimak, Drabina do nieba, Stopień 28 (O trwaniu umysłem i ciałem na świętej modlitwie, będącej źródlem cnót, Dar [...]

2017-10-29T10:33:34+00:00 20 lipca 2017|Categories: Cytaty mistyków|Tags: , , , , , , |

Nieustanna pamięć o Bogu, św. Jan Klimak

Nieustanna pamięć o Bogu Widziałem tych, których wyróżniało posłuszeństwo i którzy, na ile to było możliwe, starali się zachować w swym umyśle nieustanną pamięć o Bogu. Gdy tacy przystąpili do modlitwy, mogli szybko opanować swój umysł i na znak skruchy wylewać strumienie łez. Już wcześniej byli przygotowani przez święte posłuszeństwo. Św. Jan Klimak, [...]

Trwanie w jedności z Bogiem, św. Jan Klimak

Trwanie w jedności z Bogiem Gdy spędziłeś wiele czasu na modlitwie, nie mów, że nic nie zyskałeś. Przez sam fakt już bowiem zyskałeś: jakie jest wyższe dobro niż przylgnięcie do Pana i nieustanne trwanie w jedności z Nim? Św. Jan Klimak, Drabina do nieba, Stopień 28 (O trwaniu umysłem i ciałem na świętej [...]

Czym jest modlitwa, św. Jan Klimak

Czym jest modlitwa Gdy uwolnisz się od spraw tego świata i od pożądliwości zmysłów, pozbądź się trosk, oczyść myśli, wyrzeknij się swego ciała. Modlitwa bowiem - to nic innego jak oddalenie się od świata widzialnego i niewidzialnego. "Cóż ja mam w niebie?". Nic. "Albo czego chciałem na ziemi oprócz Ciebie?". Niczego nie potrzebuje [...]

Niewola namiętności, św. Jan Klimak

Niewola namiętności Dopóki znajdujemy się w niewoli namiętności, słuchajmy Tego, który mówi do Piotra: "Przepasz się pasem posłuszeństwa i oddal od siebie własne pragnienia, a ogołociwszy się z nich, stań przed Panem na modlitwie, szukając jedynie Jego woli. Wtedy poznasz Boga, który weźmie ster Twojej duszy i będzie tobą bezpiecznie kierował" (por. Dz [...]

Natchnienie w modlitwie, św. Jan Klimak

Natchnienie w modlitwie Oliwa i sól są przyprawą pokarmu; wstrzemięźliwość i łzy są natchnieniem w modlitwie. Św. Jan Klimak, Drabina do nieba, Stopień 28 (O trwaniu umysłem i ciałem na świętej modlitwie, będącej źródlem cnót, Natchnienie w modlitwie) z: Filokalia, teksty o modlitwie serca Powyższy cytat pochodzi z [...]

2017-10-29T10:39:20+00:00 2 lipca 2017|Categories: Cytaty mistyków|Tags: , , , , , |