Nicefor Pustelnik

/Tag: Nicefor Pustelnik
Nicefor Pustelnik, Nicefor Hezychasta, Samotnik lub Hagioryta ( zm. ok 1285) – Jeden z pierwszych świadków praktykowania modlitwy Jezusowej połączonej z techniką oddychania. Pochodził z Italii, ale przeniósł się do Bizancjum i tam związał się z prawosławiem. Około 1240 roku osiadł na Górze Athos, gdzie wiódł najpierw życie cenobityczne, później zaś eremickie. Stał się też – jak pisał o nim Grzegorz Palamas – „przewodnikiem dla tych, którzy w świecie umysłu wydają walkę duchom zła”. Dla swych uczniów opracował metodę wewnętrznej uwagi, wiodącej do nieustannej modlitwy.
[źródło: Filokalia, teksty o modlitwie serca]

Niezmącony stan umysłu, Nicefor Pustelnik

Niezmącony stan umysłu Wiele wysiłku i trudu należy poświęcić modlitwie, zanim odnajdziemy niezmącony stan umysłu, który w sercu człowieka staje się drugim niebem: tam mieszka Chrystus, jak powiedział Apostoł: "Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus mieszka w was? (2 Kor 13,5) Nicefor Pustelnik, O czujności i straży serca, (Jan z [...]

Drabina do królestwa niebieskiego, Nicefor Pustelnik

Drabina do królestwa niebieskiego Staraj się wejść do izdebki swego wnętrza (por. Mt 6,6), a zobaczysz skarbiec niebiański. Te dwa przybytki są bowiem jednym. Przez jedno wejście, dostrzeżesz je oba. Drabina do królestwa niebieskiego ukryta jest w tobie, a więc w twej duszy. Zanurz się w sobie samym, z dala od grzechu, a [...]

Wróćmy do siebie samych, Nicefor Pustelnik

Wróćmy do siebie samych, Nicefor Pustelnik Wy, którzy pragniecie dostąpić Bożej światłości, objawiającej naszego wielkiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa; którzy chcecie odczuć w sercu niebiański ogień; którzy usiłujecie doznać pojednania z Bogiem; którzy porzuciliście wszystkie sprawy tego świata, by odnaleźć i posiąść skarb ukryty w swym wnętrzu; którzy dążycie, by wasze dusze płonęły odtąd [...]