nawrócenie

/Tag:nawrócenie

Znak Jonasza, Ewangelia wg św. Łukasza

Znak Jonasza Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: "To pokolenie to ludzie źli. Domagają się znaku, lecz będzie im dany jedynie znak Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak samo i Syn Człowieczy dla tego pokolenia. Królowa z Południa wystąpi na sądzie z ludźmi tego pokolenia i potępi [...]

Ostrzeżenie dla niepokutujących miast, Ewangelia wg św. Łukasza

Ostrzeżenie dla niepokutujących miast Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się dokonały, już dawno by pokutowały, siedząc w worze pokutnym i popiele, i nawróciłyby się. Dlatego Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niż wam. A ty, Kafarnaum: Czy aż do [...]

Uzdrowienie opętanego z Gerazy, Ewangelia wg św. Łukasza

Uzdrowienie opętanego z Gerazy Dopłynęli do krainy Gerazeńczyków, położonej naprzeciw Galilei. A gdy zeszli na ląd, z miasta wyszedł Mu naprzeciw pewien człowiek, opętany przez demony. Od dłuższego czasu nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. Gdy zobaczył Jezusa, z krzykiem upadł przed Nim i zawołał donośnym głosem: "Co [...]

Świadectwo #11 – O kompasie który prowadził mnie do Boga (moje nawrócenie)

Świadectwo #11 – O kompasie który prowadził mnie do Boga (moje nawrócenie) Nie upodobniajcie się do Tego świata, ale przemieniajcie się przez odnowę myślenia, aby rozeznać, jaka jest wola Boża, co szlachetne, co miłe, co doskonałe. List św. Pawła do Rzymian 12,2 Wszechmogący Ojcze, uwielbiam Twoje święte Imię. Dzięki Ci składam, za nieskończone [...]

Powołanie Lewiego, Ewangelia wg św. Łukasza

Powołanie Lewiego Potem wyszedł i zobaczył celnika imieniem Lewi, pobierającego cło. I powiedział do niego: "Pójdź za Mną!". On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim. Lewi też w swoim domu urządził dla Niego wielkie przyjęcie. Było tam wielu celników i innych którzy razem z nimi zasiedli do stołu. A faryzeusze oraz ich [...]

Świadectwo #10 – Szczęście polega bardziej na dawaniu niż na braniu (moje nawrócenie)

Świadectwo #10 – Szczęście polega bardziej na dawaniu niż na braniu (moje nawrócenie) "Szczęście polega bardziej na dawaniu niż na braniu”. Dzieje Apostolskie 20,35 Błogosławiony Ojcze, jak niezrozumiała dla ludzkiego rozumu zdaje się logika Twojego miłosierdzia. Jak bardzo przeczy ona "zdrowemu" rozsądkowi. Jak często wydaje się nie do przyjęcia tym, którzy "twardo" stąpają [...]

Wystąpienie Jana Chrzciciela, Ewangelia wg św. Łukasza

Wystąpienie Jana Chrzciciela W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, kiedy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, jego brat Filip tetrarchą Iturei i ziemi Trachonu, Lizamiasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza, przemówił Bóg na pustyni do Jana, syna Zachariasza. Przeszedł on wszystkie krainy za Jordanem i głosił chrzest nawrócenia [...]

Przypowieść o świetle, Ewangelia wg św. Marka

Przypowieść o świetle Mówił im też: "Czy wnosi się zapaloną lampę po to, aby ją postawić pod garncem lub pod łóżkiem? Czy może raczej, by postawić ją na świeczniku? Nie ma bowiem nic tajemnego, co by nie miało być ujawnione. Nic też nie może być tak ukryte, aby nie wyszło na jaw. Kto [...]

Przypowieść o siewcy, Ewangelia wg św. Marka

Przypowieść o siewcy Znowu zaczął nauczać nad jeziorem. Zgromadził się wokół Niego tak wielki tłum, że musiał wsiąść do łodzi na jeziorze, podczas gdy cały tłum pozostał na lądzie, przy brzegu. Nauczał ich wiele w przypowieściach. Mówił im: "Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno ziarno padło koło drogi. Przyleciały ptaki [...]

Powołanie Lewiego, Ewangelia wg św. Marka

Powołanie Lewiego I znów wyszedł nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego a On nauczał. Kiedy szedł, zobaczył Lewiego, syna Alfeusza, który pobierał cło. Powiedział do niego: "Pójdź za Mną!". A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział przy stole w jego domu, razem z Jezusem i Jego uczniami siedziało wielu [...]

Muzyka na chwałę Pana!

Chcę się z Wami podzielić playlistą, którą stworzyłem i którą ciągle uaktualniam. Umieszczam na niej moje ulubione pieśni uwielbienia oraz modlitwy, które od jakiegoś czasu nagrywam. Wierzę, że playlista ta może rozpalać w nas Boży ogień, tak byśmy oddali się całkowicie naszemu Ojcu.

Jeżeli chcesz, aby ta playlista odtwarzała się w tle, gdy przeglądasz wpisy na blogu, uruchom playlistę a potem kliknij w logo YouTube (opcja: Obejrzyj na youtube.com).