List św. Jakuba

/Tag: List św. Jakuba

Wybrane fragmenty Listu św. Jakuba.

Zawodność planów ludzkich, List św. Jakuba

Zawodność planów ludzkich Dlaczego teraz mówicie: "Dziś lub jutro pojedziemy do tego miasta, zatrzymamy się tam przez rok, będziemy handlować i zarabiać"? Nie wiecie, co będzie jutro. Czymże jest wasze życie? Jesteście jak dym, który pojawia się na krótko i zaraz znika. Powinniście raczej mówić: "Uczynimy to lub tamto, jeżeli Pan zechce i [...]

O przyjaźni z Bogiem, List św. Jakuba

O przyjaźni z Bogiem Ludzie wiarołomni! Czyż nie wiecie, że przyjaźń z tym światem oznacza nieprzyjaźń z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Czy uważacie, że Pismo mówi na próżno: 'Zazdrośnie pragnie ducha, którego w nas tchnął?' Dlatego obdarza tym większą łaską, skoro mówi: 'Bóg pysznym się [...]

2017-10-19T07:23:24+00:0013 lutego 2017|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , |

Nie osądzać! List św. Jakuba

Nie osądzać! Bracia! Nie obmawiajcie się nawzajem. Jeśli ktoś obmawia swego brata i osądza go, występuje przeciwko Prawu i osądza je. A jeśli osądzasz Prawo, nie jesteś jego wykonawcą, lecz sędzią. Jeden jest tylko Prawodawca i Sędzia, który może zbawić lub potępić. Kimże więc ty jesteś, że osądzasz bliźniego? List św. Jakuba 4,11-12 [...]

Prawdziwa mądrość, List św. Jakuba

Prawdziwa mądrość Jeśli ktoś z was jest mądry i rozsądny, niech tego dowiedzie swoim nienagannym postępowaniem, czynami pełnymi delikatności i mądrości. Jeśli natomiast wasze serce napełnione jest chorobliwą zazdrością i rywalizacją, to nie wywyższajcie się nad innych i nie kłamcie wbrew prawdzie. Taka mądrość nie pochodzi z nieba, ale jest przyziemna; kieruje się [...]

Zgodność życia z wyznawaną wiarą, List św. Jakuba

Zgodność życia z wyznawaną wiarą Bracia moi! Jaki z tego pożytek, jeśli ktoś mówi, że wierzy, a nie potwierdza tego czynami? Czy taka wiara może go zbawić? Gdyby więc twój brat lub siostra byli nadzy lub głodni, a ty byś im powiedział: "Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i posilcie", lecz nie dałbyś im [...]

2017-10-19T07:59:15+00:009 lutego 2017|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , |