Jan z Karpatos

/Tag: Jan z Karpatos
Jan z Karpatos cieszył się wielkim szacunkiem w tradycji ascetycznej, niekiedy określany jest jako „święty”. Jego żywot pozostaje jednak nieznany. Wiadomo jedynie, że był mnichem, następnie biskupem na niewielkiej wyspie Karpatos, położonej na Morzu Śródziemnym między Kretą a Rodos. Utożsamia się go z Janem z Karpatos, który podpisał akta III Soboru w Konstantynopolu (680-681)
Jan z Karpatos tworzył w duchu nauki Ewagriusza z Pontu i Maksyma Wyznawcy, bliski też jest autorom synajskim. Przypominał o straży umysłu i wewnętrznej walce. Jego pisma jednak, mające charakter dydaktyczny, nie wznoszą się do poziomu późniejszej mistyki bizantyńskiej. Są natomiast cennym świadectwem ascezy monastycznej.
[źródło: Filokalia, teksty o modlitwie serca]

Niezmącony stan umysłu, Nicefor Pustelnik

Niezmącony stan umysłu Wiele wysiłku i trudu należy poświęcić modlitwie, zanim odnajdziemy niezmącony stan umysłu, który w sercu człowieka staje się drugim niebem: tam mieszka Chrystus, jak powiedział Apostoł: "Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus mieszka w was? (2 Kor 13,5) Nicefor Pustelnik, O czujności i straży serca, (Jan z [...]

Bóg jest miłością, Sto rozdziałów zachęt, Jan z Karpatos

Bóg jest miłością, Sto rozdziałów zachęt, Jan z Karpatos Jeśli Bóg jest miłością, jak mówi Jan, to ten, kto kocha, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Kto natomiast nienawidzi swego bliźniego, rozrywa więzi miłości. Jest jasne, że w to miejsce stawia nienawiść. Kto zatem nienawidzi swego współbrata, oddziela się od Boga. [...]

Ogień modlitwy, Jan z Karpatos

Ogień modlitwy Niech na ołtarzu twej duszy nieustannie płonie ogień najpiękniejszych modlitw, a więc płomień świętych rozważań nad słowami pełnymi Ducha. Jan z Karpatos, Sto rozdziałów zachęt, p. 98 (Ogień modlitwy), z: Filokalia, teksty o modlitwie serca Powyższy cytat pochodzi z książki Filokalia, teksty o modlitwie serca. [...]

Ukryte bogactwo, Jan z Karpatos

Ukryte bogactwo Gdy przypominasz sobie swe grzechy, nie wahaj się bić się w pierś, by tymi uderzeniami skruszyć stwardniałe serce i odkryć w nim pokłady złota,  jak uczynił celnik (por. Łk 6,15). I wtedy rozradujesz się bardzo ukrytym bogactwem. Jan z Karpatos, Sto rozdziałów zachęt, p. 97 (Ukryte bogactwo), z: Filokalia, teksty o [...]

Posłuszeństwo Bogu, Jan z Karpatos

Posłuszeństwo Bogu Nie powinniście się dziwić, widząc, jak wyśmiewają się z waszego duchowego wyciszenia (hezychii) ci, którzy nie potrafią w nim trwać. Módlcie się raczej za nich, a nie chowajcie urazy. Przeciwstawiajcie im większą siłę waszego posłuszeństwa Bogu. Wołajcie bowiem w swych hymnach: "Bądź poddana Bogu, dusza moja, (Ps 62,6) oskarżali mnie, zamiast [...]

Moc w wierze, Jan z Karpatos

Moc w wierze "Błogosławieni, którzy nie wiedzieli a uwierzyli" (J 20,29). Błogosławieni także ci, którzy nie szukają pocieszenia w samych sobie, gdy pomniejszona została im łaska. Nie oddają się rozpaczy, widząc jak nastają nieustanne zmartwienia i nieprzeniknione ciemności. Szukają natomiast mocy w wierze , mając nadzieję, że dzięki niej zobaczą Niewidzialnego oraz będą [...]

Łaska Boża, Jan z Karpatos

Łaska Boża Zdarza się, że ktoś dzięki łasce Bożej przez jakiś czas otrzymywał światło i wytchnienie, a następnie, gdy łaska ta została pomniejszona, wpadł w zamęt   i szemrał. Nie usiłował też, przez modlitwę, powrócić do owej zbawiennej pewności, lecz pozostawał zniechęcony. Podobny on jest do biedaka, który otrzymuje jałmużnę z pałacu i [...]

2017-08-29T13:35:24+00:0030 maja 2017|Categories: Cytaty mistyków|Tags: