Hezychiusz z Synaju

/Tag: Hezychiusz z Synaju
Hezychiusz z Synaju – Jeden z kluczowych autorów w Filokaliimimo, że o jego życiu wiadomo niewiele. Był mnichem, zapewne też przełożonym w klasztorze Gorejącego Krzewu na Synaju. Dlatego nazywany jest Hezychiuszem z Synaju lub z Batos (gr. batos oznacza „krzew”). Żył prawdopodobnie w VIII lub IX wieku, po Janie Klimaku i Maksymie Wyznawcy, z których pism korzystał.
Jego 203 rozdziały O czujności i modlitwie koncentrują się wokół jednego tematu: duchowej trzeźwości, straży serca, wewnętrznej walki. „Duchowa trzeźwość” (népsis) oznacza czujność i wewnętrzną uwagę. Polega na odpieraniu wszelkich myśli i wyobrażeń, od których biorą początek złe czyny. Prowadzi do czystości serca i zapewnia stan wewnętrznej ciszy, zwany hezychią.
[źródło:  Filokalia, teksty o modlitwie serca]

Słodkie Boże poznanie, Hezychiusz z Synaju

Słodkie Boże poznanie Z podszeptów szatana rodzą się liczne myśli, a z nich zły czyn. Kto zaś z Jezusem stłumi je na początku, uniknie następstw i wzbogaci się słodkim Bożym poznaniem, poprzez które odnajdzie stwórcę wszędzie obecnego. Jeżeli lustro swego umysłu ustawi przed Bogiem, jest nieustannie oświecony: niby czysty kryształ, w którym odbija [...]

Iść za Panem Jezusem, Hezychiusz z Synaju

Iść za Panem Jezusem Zachowywanie duszy w stanie wyciszenia, wolne od wszelkiej myśli, wydaje się ludziom trudne. Rzeczywiście wymaga ono wiele pracy nad sobą. Ogarnąć to, co bezcielesne, w mieszkaniu ciała - stanowi trudne wyzwanie dla nie mających doświadczenia w walce, ale także dla tych, którzy już je zdobyli prowadząc duchowe zmagania w [...]

Spełnianie woli Boga, Hezychiusz z Synaju

Spełnianie woli Boga, Hezychiusz z Synaju Jeżeli człowiek nie spełnia woli Boga i nie przestrzega Jego prawa w swym sercu, nie może też łatwo czynić tego na zewnątrz. Ten, kto nie praktykuje czujności i nie jest gorliwy powie Bogu: "Nie chcę znać dróg Twoich" (Hi 21,14). Uzna tak, ponieważ brakuje mu Bożego oświecenia. [...]

Pobożność czy ćwiczenia cielesne, Hezychiusz z Synaju

Pobożność czy ćwiczenia cielesne Nie zajmuj się tylko ćwiczeniem ciała, lecz narzuć mu ascezę na tyle, na ile możesz, a cały twój umysł skieruj na rzeczy wewnętrzne. "Bo ćwiczenie cielesne nie na wiele się przyda, pobożność zaś przydatna jest do wszystkiego" (1 Tm 4,8). Hezychiusz z Synaju, O czujności i modlitwie, p. 73 [...]

Prawdziwy mnich, Hezychiusz z Synaju

Prawdziwy mnich Ten, kto wyrzekł się spraw tego świata: posiadania żony, bogactw i tym podobnych rzeczy, został mnichem na zewnątrz, lecz nie jest nim jeszcze w swym wnętrzu. Kto natomiast wyrzekł się namiętnych myśli, które tkwią wewnątrz człowieka, a więc w umyśle, ten prawdziwie jest mnichem. Łatwo bowiem jest, jeśli się chce, zostać [...]