Ewangelia wg św. Marka

/Tag: Ewangelia wg św. Marka

Wybrane fragmenty Ewangelii wg św. Marka.

12 11, 2017

Wstąpienie Jezusa do nieba, Ewangelia wg św. Marka

2017-11-12T08:26:03+00:0012 listopada 2017|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , , , |

Wstąpienie Jezusa do nieba A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga. Oni zaś rozeszli się i przepowiadali Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Ewangelia wg św. Marka 16,19-20 (Wstąpienie Jezusa do nieba) [...]

11 11, 2017

Ukazanie się zmartwychwstałego Jezusa Marii Magdalenie, dwóm uczniom i Jedenastu, Ewangelia wg św. Marka

2017-11-11T06:01:29+00:0011 listopada 2017|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , , , , , , |

Ukazanie się zmartwychwstałego Jezusa Marii Magdalenie, dwóm uczniom i Jedenastu Po swoim Zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień po szabacie, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której kiedyś wyrzucił siedem demonów. Ona poszła i oznajmiła to Jego uczniom, pogrążonym w smutku i płaczu. Lecz oni, słysząc, że żyje i że ona Go [...]

9 11, 2017

Zmartwychwstanie Jezusa, Ewangelia wg św. Marka

2017-11-09T07:18:28+00:009 listopada 2017|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , |

Zmartwychwstanie Jezusa Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome kupiły wonności, aby pójść Go namaścić. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień po szabacie poszły do grobu, kiedy wschodziło słońce. Mówiły między sobą: "Kto odsunie nam kamień do wejścia do grobu?". Lecz kiedy spojrzały, zobaczyły, że kamień był odsunięty, choć był bardzo [...]

8 11, 2017

Pogrzeb Jezusa, Ewangelia wg św. Marka

2017-11-08T05:14:49+00:008 listopada 2017|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , , |

Pogrzeb Jezusa Kiedy nastał już wieczór, ze względu na przygotowanie, to znaczy w przeddzień szabatu, przyszedł Józef z Arymatei, szanowany członek Wysokiej Rady, który też oczekiwał królestwa Bożego, odważnie udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy dawno umarł. [...]

6 11, 2017

Śmierć Jezusa, Ewangelia wg św. Marka

2017-11-06T04:59:20+00:006 listopada 2017|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , , |

Śmierć Jezusa Kiedy nadeszła godzina szósta, ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: "Eloi, Eloi, lema sabachthani?", co znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: "Patrzcie, woła Eliasza". Ktoś pobiegł, nasączył gąbkę octem, zatknął ją na trzcinę [...]

5 11, 2017

Ukrzyżowanie Jezusa, Ewangelia wg św. Marka

2017-11-05T08:32:00+00:005 listopada 2017|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , , |

Ukrzyżowanie Jezusa Przymusili również przechodzącego tamtędy Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracał z pola, aby niósł Jego krzyż. Gdy przyprowadzili Go na Golgotę, to znaczy Miejsce Czaszki, dawali Mu tam wino zaprawione mirrą, ale On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego ubranie, rzucając losy, co który miał [...]