Ewangelia wg św. Marka

/Tag: Ewangelia wg św. Marka

Wybrane fragmenty Ewangelii wg św. Marka.

Wstąpienie Jezusa do nieba, Ewangelia wg św. Marka

Wstąpienie Jezusa do nieba A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga. Oni zaś rozeszli się i przepowiadali Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Ewangelia wg św. Marka 16,19-20 (Wstąpienie Jezusa do nieba) [...]

Ukazanie się zmartwychwstałego Jezusa Marii Magdalenie, dwóm uczniom i Jedenastu, Ewangelia wg św. Marka

Ukazanie się zmartwychwstałego Jezusa Marii Magdalenie, dwóm uczniom i Jedenastu Po swoim Zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień po szabacie, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której kiedyś wyrzucił siedem demonów. Ona poszła i oznajmiła to Jego uczniom, pogrążonym w smutku i płaczu. Lecz oni, słysząc, że żyje i że ona Go [...]

Zmartwychwstanie Jezusa, Ewangelia wg św. Marka

Zmartwychwstanie Jezusa Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome kupiły wonności, aby pójść Go namaścić. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień po szabacie poszły do grobu, kiedy wschodziło słońce. Mówiły między sobą: "Kto odsunie nam kamień do wejścia do grobu?". Lecz kiedy spojrzały, zobaczyły, że kamień był odsunięty, choć był bardzo [...]

2017-11-09T07:18:28+00:009 listopada 2017|Categories: Pismo Święte|Tags: , , , |

Pogrzeb Jezusa, Ewangelia wg św. Marka

Pogrzeb Jezusa Kiedy nastał już wieczór, ze względu na przygotowanie, to znaczy w przeddzień szabatu, przyszedł Józef z Arymatei, szanowany członek Wysokiej Rady, który też oczekiwał królestwa Bożego, odważnie udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy dawno umarł. [...]

Śmierć Jezusa, Ewangelia wg św. Marka

Śmierć Jezusa Kiedy nadeszła godzina szósta, ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: "Eloi, Eloi, lema sabachthani?", co znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: "Patrzcie, woła Eliasza". Ktoś pobiegł, nasączył gąbkę octem, zatknął ją na trzcinę [...]

Ukrzyżowanie Jezusa, Ewangelia wg św. Marka

Ukrzyżowanie Jezusa Przymusili również przechodzącego tamtędy Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracał z pola, aby niósł Jego krzyż. Gdy przyprowadzili Go na Golgotę, to znaczy Miejsce Czaszki, dawali Mu tam wino zaprawione mirrą, ale On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego ubranie, rzucając losy, co który miał [...]

Wyszydzenie Jezusa przez żołnierzy, Ewangelia wg św. Marka

Wyszydzenie Jezusa przez żołnierzy Żołnierze wyprowadzili Go więc na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali cały oddział. Okryli Go purpurowym płaszczem, upletli cierniową koronę i włożyli Mu ją na głowę. Zaczęli też Go pozdrawiać: "Witaj, królu Żydów!". Bili Go przy tym trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając, oddawali Mu pokłon. Gdy [...]

Skazanie Jezusa na śmierć, Ewangelia wg św. Marka

Skazanie Jezusa na śmierć Z okazji święta zazwyczaj uwalniał im więźnia, którego żądali. A był jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy popełnili zabójstwo podczas rozruchów. Przyszedł więc tłum i zaczął domagać się tego, co zwykle im czynił. Piłat im odpowiedział: "Jeśli chcecie, uwolnię wam króla Żydów?". Wiedział bowiem, że wyżsi kapłani wydali [...]

Jezus przed Piłatem, Ewangelia wg św. Marka

Jezus przed Piłatem Wczesnym rankiem wyżsi kapłani wraz ze starszymi i nauczycielami Pisma i całą Wysoką Radą podjeli uchwałę, aby uwięzionego Jezusa odprowadzić i wydać Piłatowi. Piłat zapytał Go: "Czy Ty jesteś królem Żydów?". On mu odpowiedział: "Ty tak mówisz". A wyżsi kapłani wysuwali przeciwko Niemu liczne zarzuty. Piłat ponownie Go zapytał: "Nic [...]

Zaparcie się Piotra, Ewangelia wg św. Marka

Zaparcie się Piotra Kiedy Piotr znajdował się na dole na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Zobaczyła grzejącego się Piotra, przyjrzała mu się i rzekła: "I ty byłeś z Nazarejczykiem Jezusem". Lecz on zaprzeczył: "Ani nie wiem, ani nie rozumiem, o czym mówisz". I wyszedł do przedsionka. A kogut zapiał. Służąca, widząc [...]