Ewagriusz z Pontu

/Tag: Ewagriusz z Pontu
Ewagriusz z Pontu (345–399) – mnich pontyjski, teolog, mistyk. Jeden z najznamienitszych ojców pustyni. Nazywany „filozofem na pustyni” lub „pierwszym mnichem teologiem”. Bardzo ważny autor w dziejach duchowości; pochodził z Pontu w Azji Mniejszej, był uczniem Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu. Około 383 roku wycofał się na pustelnie egipskie, gdzie pozostawał w kręgu Makarego Wielkiego i jego uczniów.
Był pierwszym mnichem egipskim, który rozwinął działalności piśmienniczą, stając się znaczącym teoretykiem życia pustelniczego i duchowego. Łączył praktyczną mądrość ojców pustyni z wielką kulturą umysłową i znajomością psychologii, przede wszystkiem jednak z doświadczeniem mistycznym.
Według Ewagriusza nauki mistyczne winny mieć charakter zarówno praktyczny, jak i teoretyczny.  Dusza, podlegająca stopniowemu oczyszczeniu, w trakcie swego wznoszenia się odkrywa nowe światy. Jednak dopiero u kresu swej ascezy człowiek może ostatecznie odzyskać pierwotną jedność, której utrata spowodowała jego nieszczęście i upadek
[źródło: wikipedia.pl, Filokalia, teksty o modlitwie serca]
25 03, 2017

Kiedy przystępujesz do modlitwy, Pareaneticus, Ewagriusz z Pontu

2017-09-18T08:26:59+00:0025 marca 2017|Categories: Cytaty mistyków|Tags: , , , , , |

Kiedy przystępujesz do modlitwy, Pareaneticus Kiedy przystępujesz do modlitwy, nie rozpoczynaj ospale, tak, że cała twoja modlitwa będzie nacechowana gnuśnością, ospalstwem i niedbałością. Lecz kiedy do niej przystępujesz, przeżegnaj się, zbierz twoje myśli, przypomnij i przedstaw sobie oraz zważ, do kogo zwracasz swoją modlitwę, a potem zaczynaj. Ewagriusz z Pontu, Pareaneticus, p. 561 [...]

23 03, 2017

Kto chce się podobać ludziom, O ośmiu duchach zła, Ewagriusz z Pontu

2017-09-18T08:35:56+00:0023 marca 2017|Categories: Cytaty mistyków|Tags: , , , , |

Kto chce się podobać ludziom, O ośmiu duchach zła Rzut kamieniem nie dosięgnie nieba, a modlitwa tego, kto chce się podobać ludziom, nie dotrze do Boga Ewagriusz z Pontu, O ośmiu duchach zła, De Octo Spirit.15 (Kto chce się podobać ludziom), z: O modlitwie (Z tradycji mniszej t. 30) [...]

22 03, 2017

Oddal myśli gniewne, Ewagriusz z Pontu

2017-09-18T08:43:51+00:0022 marca 2017|Categories: Cytaty mistyków|Tags: , , , , |

Oddal myśli gniewne Oddal myśli gniewne od twojej duszy, a zapalczywość niech nie mieszka w twym sercu, a nie doznasz zamętu w czasie modlitwy. Jak bowiem dym z plew zaciemnia widzenie, tak pamięć złego - umysł w czasie modlitwy. Ewagriusz z Pontu, O ośmiu duchach zła, De Octo Spirit. 10 (Oddal myśli gniewne), [...]

21 03, 2017

Wznieś swój umysł do Boga, Trzy rozdziały o modlitwie, Ewagriusz z Pontu

2017-09-18T08:49:38+00:0021 marca 2017|Categories: Cytaty mistyków|Tags: , , , , , , |

Wznieś swój umysł do Boga, Trzy rozdziały o modlitwie Czy stoisz, czy pochylasz się, czy zginasz kolana na modlitwie, staraj się wznieść swój umysł do Boga, abyś podążał do swej prawdziwej ojczyzny. Walcz z myślami, abyś mógł modlić się uciszywszy troski. Wielką bowiem walką jest odwrócić swoje spojrzenie od ziemskich rzeczy i wszelkich [...]

15 03, 2017

W każdym widzieć samego siebie, Ewagriusz z Pontu

2017-09-20T08:52:52+00:0015 marca 2017|Categories: Cytaty mistyków|Tags: , , |

W każdym widzieć samego siebie Mnichem jest ten, kto uważa, że jest razem ze wszystkimi przez to, że nieustannie w każdym zdaje się widzieć samego siebie. Ewagriusz z Pontu, O modlitwie, p. 125 (W każdym widzieć samego siebie) Powyższy cytat pochodzi z niewielkiej objętościowo książeczki (71 stron) [...]

14 03, 2017

Mnich, Ewagriusz z Pontu

2017-09-20T08:59:26+00:0014 marca 2017|Categories: Cytaty mistyków|Tags: , , |

Mnich Mnichem jest ten, kto od wszystkich jest odłączony i zarazem ze wszystkimi złączony. Ewagriusz z Pontu, O modlitwie, p. 124 (Mnich) Powyższy cytat pochodzi z niewielkiej objętościowo książeczki (71 stron) pt. "O modlitwie". Oprócz tytułowego traktatu zawiera fragmenty kilku innych dzieł Ewagriusza z Pontu. Ewagriusz pozwolił [...]

13 03, 2017

Szczęśliwy mnich, Ewagriusz z Pontu

2017-09-20T09:04:47+00:0013 marca 2017|Categories: Cytaty mistyków|Tags: , , |

Szczęśliwy mnich Szczęśliwy mnich, który każdego człowieka uważa za Boga - po Bogu. Ewagriusz z Pontu, O modlitwie, p. 123 (Szczęśliwy mnich) Powyższy cytat pochodzi z niewielkiej objętościowo książeczki (71 stron) pt. "O modlitwie". Oprócz tytułowego traktatu zawiera fragmenty kilku innych dzieł Ewagriusza z Pontu. Ewagriusz pozwolił [...]

12 03, 2017

Szczęśliwy mnich, Ewagriusz z Pontu

2017-09-20T09:11:26+00:0012 marca 2017|Categories: Cytaty mistyków|Tags: , , , |

Szczęśliwy mnich Szczęśliwy mnich, który patrzy na zbawienie i postęp wszystkich, jak na swoje własne - z pełną radością. Ewagriusz z Pontu, O modlitwie, p. 122 (Szczęśliwy mnich) Powyższy cytat pochodzi z niewielkiej objętościowo książeczki (71 stron) pt. "O modlitwie". Oprócz tytułowego traktatu zawiera fragmenty kilku innych [...]

11 03, 2017

Szczęśliwy umysł, Ewagriusz z Pontu

2017-09-20T09:16:38+00:0011 marca 2017|Categories: Cytaty mistyków|Tags: , , , , , |

Szczęśliwy umysł Szczęśliwy umysł, który w czasie modlitwy osiągnął doskonałą wolność od wrażeń zmysłowych. Ewagriusz z Pontu, O modlitwie, p. 120 (Szczęśliwy umysł) Powyższy cytat pochodzi z niewielkiej objętościowo książeczki (71 stron) pt. "O modlitwie". Oprócz tytułowego traktatu zawiera fragmenty kilku innych dzieł Ewagriusza z Pontu. Ewagriusz [...]