Dzienniczek

/Tag: Dzienniczek
Dzienniczek autorstwa św. s. Faustyny Kowalskiej ZMBM jest unikatowym, w skali światowej dziełem literatury mistycznej. Odsłania głębię życia duchowego tej wyjątkowej świętej. Uważna lektura tych zapisków daje obraz wysokiego stopnia zjednoczenia jej duszy z Bogiem: wielkiego udzielania się Boga jej duszy oraz jej wysiłków i zmagań na drodze ku chrześcijańskiej doskonałości. Pan obdarzył ją wielkimi łaskami: darem kontemplacji, głębokiego poznania tajemnicy miłosierdzia Bożego, wizjami, objawieniami, ukrytymi stygmatami, darem proroctwa i czytania w duszach ludzkich, a także, rzadko spotykanym, darem mistycznych zaślubin.
Tak bardzo obdarowana, pisała: „Ani łaski, ani objawienia, ani zachwyty, ani żadne dary jej [duszy] udzielane nie czynią ją doskonałą, ale wewnętrzne zjednoczenie duszy mojej z Bogiem. (…) Świętość i doskonałość moja polega na ścisłym zjednoczeniu woli mojej z wolą Bożą” (Dz. 1107).
[źródło: Dzienniczek]
16 09, 2018

Modlitwa – Boże wiekuisty rządź mną według odwiecznych planów swoich, św. Faustyna Kowalska

2018-09-16T19:13:28+00:0016 września 2018|Categories: Cytaty mistyków, Modlitwy|Tags: , , , , , , , , , |

Modlitwa - Boże wiekuisty rządź mną według odwiecznych planów swoich. Boże wiekuisty, Dobroci sama, w miłosierdziu niepojęty przez żaden umysł ani ludzki, ani anielski, wspomóż mnie, dziecię słabe, bym mogła spełniać wolę Twoją świętą, jako mi ją dajesz poznać. Niczego nie pragnę, jak tylko spełnienia Boskich życzeń. Oto masz Panie, duszę i ciało [...]

15 09, 2018

Pragnę mówić duszom o wielkim miłosierdziu Boga, św. Faustyna Kowalska

2018-09-15T13:35:08+00:0015 września 2018|Categories: Cytaty mistyków|Tags: , , , , , , , , |

Pragnę mówić duszom o wielkim miłosierdziu Boga. Kiedy weszłam do kaplicy, znowuż ogarnął mnie majestat Boży, czułam się cała pogrążona w Bogu, cała w Nim zanurzona i przeniknięta, widząc, jak bardzo Ojciec Niebieski miłuje nas. O, jak wielkie szczęście napełnia duszę moją z poznania Boga, życia Bożego. Pragnę się tym szczęściem podzielić ze [...]

13 09, 2018

Z Jezusem idę wszędzie, obecność Jego towarzyszy mi wszędzie, św. Faustyna Kowalska

2018-09-13T08:01:12+00:0013 września 2018|Categories: Cytaty mistyków|Tags: , , , , , , , |

Z Jezusem idę wszędzie, obecność Jego towarzyszy mi wszędzie. Jezu, kiedy przychodzisz do mnie w Komunii Świętej - Ty, któryś raczył zamieszkać z Ojcem i Duchem Świętym w małym niebie serca mojego - staram się przez cały dzień Ci towarzyszyć, nie pozostawiam Cię samego ani na chwilę. Chociaż jestem w towarzystwie ludzi czy [...]

12 09, 2018

Z jednakowym usposobieniem przyjmuję radość i cierpienie, św. Faustyna Kowalska

2018-09-12T15:28:32+00:0012 września 2018|Categories: Cytaty mistyków|Tags: , , , , , , , |

Z jednakowym usposobieniem przyjmuję radość i cierpienie. Z jednakowym usposobieniem przyjmuję radość czy cierpienie, pochwałę czy upokorzenie; pamiętam o tym, że jedno i drugie przemijające jest, cóż mnie obchodzi to, co o mnie mówią. Już dawno zrezygnowałam z tego wszystkiego, co dotyczyło mojej osoby. Imię moje jest hostia, czyli ofiara, ale nie w [...]

11 09, 2018

Pieczęć czystej intencji, św. Faustyna Kowalska

2018-09-11T19:02:45+00:0011 września 2018|Categories: Cytaty mistyków|Tags: , , , |

Pieczęć czystej intencji. Zrozumiałam w pewnej chwili jak bardzo nie podoba się Bogu czyn chociażby by najchwalebniejszy, ale nie mający pieczęci czystej intencji; takie czyny pobudzają Boga raczej do kary, a nie do nagrody.  Oby w naszym życiu było ich jak najmniej, owszem w życiu zakonnym nie powinno być ich wcale. Św. Siostra [...]

10 09, 2018

Co za radość być wiernym dzieckiem Kościoła! św. Faustyna Kowalska

2018-09-10T07:59:39+00:0010 września 2018|Categories: Cytaty mistyków|Tags: , , , , , , , |

Co za radość być wiernym dzieckiem Kościoła! Prawie każda uroczystość w Kościele świętym daje mi głębsze poznanie Boga i łaskę szczególną, dlatego do każdej uroczystości przygotowuje się i ściśle łącze się z duchem Kościoła. Co za radość być wiernym dzieckiem Kościoła. O, jak bardzo kocham Kościół święty i wszystkich w nim żyjących, patrzę [...]