Drugi list św. Pawła do Tesaloniczan

/Tag: Drugi list św. Pawła do Tesaloniczan

Wybrane fragmenty drugiego listu św. Pawła do Tesaloniczan.