Centurie praktyczne gnostyckie i teologiczne

/Tag: Centurie praktyczne gnostyckie i teologiczne
Centurie praktyczne gnostyckie i teologiczne których autorem jest  św. Niketas Stetatos  omawiają – chociaż w sposób mało systematyczny – trzy etapy życia duchowego, ujęte na wzór nauki Ewagriusza. Pierwszy – to asceza ciała, zwana życiem czynnym, działaniem lub praktyką (práxis), wiodącą do opanowania namiętności. Drugi stanowi kontemplacja (theoría) stworzeń, a więc poznanie naturalne, związane z wysiłkiem i ascezą umysłu. O tym stopniu Niketas jedynie wspomina, zapewne dlatego, że w jego nauce odgrywa on niewielką rolę. Trzeci etap – to teologia (theo­logía), oznaczająca mistyczne poznanie Boga. Przy wszystkich stopniach autor zaleca nieustanną modlitwę, nadaje też wielkie znaczenie skrusze, wyrażonej przez łzy (łez nie należy rozumieć jedynie w sposób przenośny!). Studycki mnich nie wspomina jednak w sensie ścisłym o modlitwie Jezusowej, chociaż to, co wiadomo o jego mistrzu, pozwala sądzić, że ją praktykował.
[źródło: Filokalia, teksty o modlitwie serca]
Fragmenty dzieła pt. „Centurie praktyczne gnostyckie i teologiczne” znajdziesz poniżej:
24 08, 2017

Dusza oświecona Bożym światłem, św. Niketas Stetatos

2017-10-29T10:10:10+00:0024 sierpnia 2017|Categories: Cytaty mistyków|Tags: , , , , , , , , |

Dusza oświecona Bożym światłem Gdy dusza jest całkowicie oczyszczona poprzez żarliwe podejmowanie nieustannych trudów ascezy, zostaje oświecona Bożym światłem. Powoli zaczyna też, w sposób naturalny, widzieć piękno, jakie Bóg jej dał od początku i wzrasta w miłości do swego Stwórcy. Im bardziej - poprzez oczyszczenie - przyjmuje jaśniejące promienie słońca sprawiedliwości, które odsłaniają [...]

23 08, 2017

Tajemnica modlitwy, św. Niketas Stetatos

2017-10-29T10:08:49+00:0023 sierpnia 2017|Categories: Cytaty mistyków|Tags: , , , , , , |

Tajemnica modlitwy Tajemnica modlitwy nie dopełnia się w określonym czasie i miejscu. Jeśli ustalasz dla niej godziny, chwile lub miejsca, wówczas próżny staje się pozostały czas, poświęcony innym zajęciom. Modlitwę określa się jako nieustanny ruch umysłu ku Bogu. Jej dziełem jest skierowanie duszy ku sprawom Bożym. Cel zaś - to przylgnięcie myśli do [...]

21 08, 2017

Życzliwa miłość, św. Niketas Stetatos

2017-10-29T10:07:37+00:0021 sierpnia 2017|Categories: Cytaty mistyków|Tags: , , , , , , |

Życzliwa miłość Jeśli śpiewasz pieśń modlitwy dla Boga i przybywa brat, pukając do drzwi twojej celi, nie przedkładaj dzieła modlitwy nad miłość i nie zaniedbuj brata, który puka. Nie byłoby to miłe Bogu, który pragnie życzliwej miłości, a nie ofiary modlitwy. Pozostaw więc swój modlitewny dar, przyjmij z miłością brata, zatroszcz się o [...]

20 08, 2017

Duchowe wyciszenie, św. Niketas Stetatos

2017-10-29T10:06:32+00:0020 sierpnia 2017|Categories: Cytaty mistyków|Tags: , , , , , , |

Duchowe wyciszenie Ktoś może oddawać się zawsze modlitwie, gdy w wielkim spokoju i pobożności skupia swoje myśli poddając je rozumowi, gdy wnika w głębokości Boga, starając się tam dostąpić słodyczy kontemplacji. Kiedy jednak zabraknie duchowego wyciszenia, staje się do niemożliwe. By osiągnąć ciągłą modlitwę, siły duchowe muszą osiągnąć spokój, jaki nastaje dzięki poznaniu. [...]

19 08, 2017

Nieprzerwana modlitwa, św. Niketas Stetatos

2017-10-29T10:05:01+00:0019 sierpnia 2017|Categories: Cytaty mistyków|Tags: , , , , , , |

Nieprzerwana modlitwa Wiedz na pewno, że nieprzerwana modlitwa to ta, która nigdy nie ustaje w duszy, przez cały dzień i noc. Nie musi wyrażać się na zewnątrz wzniesieniem rąk, nieruchomością ciała czy też dźwiękiem głosu. Co, którzy potrafią to pojąć, wiedzą, że polega ona na duchowym działaniu, na czynności umysłu i pamięci o Bogu, [...]

18 08, 2017

Modlitwa psalmami, Centurie praktyczne, gnostyczne i teologiczne, św. Niketas Stetatos

2017-10-29T10:03:48+00:0018 sierpnia 2017|Categories: Cytaty mistyków|Tags: , , , , , , , |

Modlitwa psalmami, Centurie praktyczne, gnostyczne i teologiczne Długie trwanie na śpiewie psalmów jest także bardzo ważne, jeśli kierują nim wytrwałość i skupienie. Tym, jednak, co ożywia duszę i zapewnia pożytek, jest jakość tej modlitwy. Chodzi o to, by modlić się duchem i umysłem. Ktoś modli się umysłem, jeśli podczas modlitwy psalmami dokładnie zważa [...]

17 08, 2017

Czysta i duchowa modlitwa, św. Niketas Stetatos

2017-10-29T10:02:35+00:0017 sierpnia 2017|Categories: Cytaty mistyków|Tags: , , , , , , , |

Czysta i duchowa modlitwa, Niketas Stetatos Nic tak nie umacnia więzi człowieka z Bogiem, jak czysta i duchowa modlitwa. Ona właśnie potrafi jednoczyć ze Słowem tego, kto nieprzerwanie się modli wspomagany przez Ducha Świętego i jego dusza zostaje obmyta łzami żalu, przepojona słodyczą skruchy oraz oświecona światłem Ducha. św. Niketas Stetatos, Centurie praktyczne, [...]