Centurie praktyczne gnostyckie i teologiczne

/Tag: Centurie praktyczne gnostyckie i teologiczne
Centurie praktyczne gnostyckie i teologiczne których autorem jest  św. Niketas Stetatos  omawiają – chociaż w sposób mało systematyczny – trzy etapy życia duchowego, ujęte na wzór nauki Ewagriusza. Pierwszy – to asceza ciała, zwana życiem czynnym, działaniem lub praktyką (práxis), wiodącą do opanowania namiętności. Drugi stanowi kontemplacja (theoría) stworzeń, a więc poznanie naturalne, związane z wysiłkiem i ascezą umysłu. O tym stopniu Niketas jedynie wspomina, zapewne dlatego, że w jego nauce odgrywa on niewielką rolę. Trzeci etap – to teologia (theo­logía), oznaczająca mistyczne poznanie Boga. Przy wszystkich stopniach autor zaleca nieustanną modlitwę, nadaje też wielkie znaczenie skrusze, wyrażonej przez łzy (łez nie należy rozumieć jedynie w sposób przenośny!). Studycki mnich nie wspomina jednak w sensie ścisłym o modlitwie Jezusowej, chociaż to, co wiadomo o jego mistrzu, pozwala sądzić, że ją praktykował.
[źródło: Filokalia, teksty o modlitwie serca]
Fragmenty dzieła pt. „Centurie praktyczne gnostyckie i teologiczne” znajdziesz poniżej:

Dusza oświecona Bożym światłem, św. Niketas Stetatos

Dusza oświecona Bożym światłem Gdy dusza jest całkowicie oczyszczona poprzez żarliwe podejmowanie nieustannych trudów ascezy, zostaje oświecona Bożym światłem. Powoli zaczyna też, w sposób naturalny, widzieć piękno, jakie Bóg jej dał od początku i wzrasta w miłości do swego Stwórcy. Im bardziej - poprzez oczyszczenie - przyjmuje jaśniejące promienie słońca sprawiedliwości, które odsłaniają [...]

Tajemnica modlitwy, św. Niketas Stetatos

Tajemnica modlitwy Tajemnica modlitwy nie dopełnia się w określonym czasie i miejscu. Jeśli ustalasz dla niej godziny, chwile lub miejsca, wówczas próżny staje się pozostały czas, poświęcony innym zajęciom. Modlitwę określa się jako nieustanny ruch umysłu ku Bogu. Jej dziełem jest skierowanie duszy ku sprawom Bożym. Cel zaś - to przylgnięcie myśli do [...]

Życzliwa miłość, św. Niketas Stetatos

Życzliwa miłość Jeśli śpiewasz pieśń modlitwy dla Boga i przybywa brat, pukając do drzwi twojej celi, nie przedkładaj dzieła modlitwy nad miłość i nie zaniedbuj brata, który puka. Nie byłoby to miłe Bogu, który pragnie życzliwej miłości, a nie ofiary modlitwy. Pozostaw więc swój modlitewny dar, przyjmij z miłością brata, zatroszcz się o [...]

Duchowe wyciszenie, św. Niketas Stetatos

Duchowe wyciszenie Ktoś może oddawać się zawsze modlitwie, gdy w wielkim spokoju i pobożności skupia swoje myśli poddając je rozumowi, gdy wnika w głębokości Boga, starając się tam dostąpić słodyczy kontemplacji. Kiedy jednak zabraknie duchowego wyciszenia, staje się do niemożliwe. By osiągnąć ciągłą modlitwę, siły duchowe muszą osiągnąć spokój, jaki nastaje dzięki poznaniu. [...]

Nieprzerwana modlitwa, św. Niketas Stetatos

Nieprzerwana modlitwa Wiedz na pewno, że nieprzerwana modlitwa to ta, która nigdy nie ustaje w duszy, przez cały dzień i noc. Nie musi wyrażać się na zewnątrz wzniesieniem rąk, nieruchomością ciała czy też dźwiękiem głosu. Co, którzy potrafią to pojąć, wiedzą, że polega ona na duchowym działaniu, na czynności umysłu i pamięci o Bogu, [...]

Modlitwa psalmami, Centurie praktyczne, gnostyczne i teologiczne, św. Niketas Stetatos

Modlitwa psalmami, Centurie praktyczne, gnostyczne i teologiczne Długie trwanie na śpiewie psalmów jest także bardzo ważne, jeśli kierują nim wytrwałość i skupienie. Tym, jednak, co ożywia duszę i zapewnia pożytek, jest jakość tej modlitwy. Chodzi o to, by modlić się duchem i umysłem. Ktoś modli się umysłem, jeśli podczas modlitwy psalmami dokładnie zważa [...]