Spotkanie ósme – O praktykowaniu Bożej obecności (Moje praktyki pobożnościowe).

Nasze spotkanie rozpoczęło się refleksją, że łaska Boża jest w naszym życiu zawsze „w sam raz” – dokładnie taka, jakiej potrzebujemy. Ale żeby to zobaczyć trzeba czasami porzucić własne przekonania i osądy, które podpowiadają nam, że to, czym Bóg nas doświadcza nie jest „ok”. Abyśmy porzucili siebie i zanurzyli się w Bożej obecności potrzeba wiary i zaufania w nieskończone Boże miłosierdzie. I na tej drodze do Boga pomagają mi praktyki pobożnościowe, o których w tym filmie mówię. Wierzę, że również dla ciebie, moje świadectwo, może być przydatne.

A tak nasze spotkanie wyglądało w szczegółach (znaczniki czasu):

 • Wstęp, parę słów o tym, że łaska Boża jest zawsze w sam raz, i o tym co trzeba zrobić aby w ten sposób zobaczyć działanie Boga w naszym życiu – 1:11 (kliknij w oznaczenie czasu, jeżeli chcesz oglądać film od tego momentu – otwiera się nowa strona w Youtube)
 • Parę słów o modlitwie (dlaczego jest ona tak ważna w życiu chrześcijanina) i modlitwa na początek spotkania – 5:06
 • Moje świadectwo o tym, jakie praktyki związane z pobożnością wypełniają moje codzienne życie – 15:24
  • Cotygodniowy post – 17:12
  • [Krótki przerywnik – rola łaski Bożej w tych wszystkich opisywanych praktykach – 19:28]
  • Uczestniczenie w życiu wspólnoty – Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Syjon” (Wrocław, parafia pw. św. Michała Archanioła) – 20:47
  • Codzienna Eucharystia – 22:59
  • Regularne przystępowanie do sakramentu pojednania – 25:34
  • Lektura Pisma Świętego  – 27:07
  • Czytanie dzieł mistyków – 29:53
  • Modlitwa osobista – 31:59
  • Relacje z innymi ludźmi – 38:23
  • Uczestnictwo w rekolekcjach – 42:07 
  • Cotygodniowe spotkania z kapłanem (przewodnikiem duchowym) – 44:43
 • Parę słów o tym, że efekty tego codziennego obcowania z Panem Bogiem, przejawiają się z mocą w „trudnych” sytuacjach, których doświadczam – 46:37
 • Zachęta na zakończenie i przypomnienie raz jeszcze o wielkiej roli łaski w tych wszystkich, wspomnianych wcześniej, praktykach – 51:59
 • Odpowiedź na pytanie: „Czy Ty zgłosiłeś się do kapłana ? Czy to jest twój spowiednik?” – 53:57
 • Modlitwa na zakończenie spotkania, abyśmy mieli odwagę mówić Bogu „Tak” w każdej chwili naszego życia – 55:38
 • Dodatkowa modlitwa w intencji przesłanej na czacie na Youtube – 59:28

Spotkanie ósme (O praktykowaniu Bożej obecności, Moje praktyki pobożnościowe) miało miejsce 26 maja 2018r.